Ti danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, to klynger og tre GTS-institutter har indgået et partnerskab om udvikling af et roadmap for cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler. Roadmappen er et indspil til Innovationsfondens Innomissions på området.

Samarbejdet kortlægger udfordringer og nødvendige tiltag til at nå ambitiøse mål for grøn omstilling til gavn for klima, miljø, natur, samfund og erhvervslivet. Partnerskabet vil række ud til erhvervsliv, myndigheder og civilsamfund for at etablere et effektivt samarbejde om omstilling til cirkulær økonomi og dermed tilstræbe det fornødne multidisciplinære og tværsektorielle samarbejde.

Tre GTS-institutter er med

Teknologisk Institut, FORCE Technology og Alexandra Instituttet er en del af indsatsen. Teknologisk Institut deltager i styregruppen.

Roadmappen vil være indspil til Innovationsfondens Innomission for Cirkulær Økonomi, plast og tekstil.

Vil du vide mere eller bidrage?

Virksomheder og andre interessenter, der ønsker at bidrage til udarbejdelse af roadmappen for cirkulær økonomi eller på anden måde deltage i Partnerskabet for cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler er velkommen til at tage kontakt til:

  • Direktør for miljøteknologi, Teknologisk Institut Sune Nygaard, snd@teknologisk.dk, +45 72 20 24 20
  • Direktør for Lifestyle & Design Cluster Betina Simonsen, betina@ldcluster.com, +45 29 36 00 90
  • Direktør for CLEAN – Danmarks miljøklynge Kim Fredenslund, kif@cleancluster.dk, +45 29 26 37 54