De politiske beslutninger bør altid være baseret på et oplyst grundlag. Det mener erhvervsordfører for Liberal Alliance Lars-Christian Brask. ”Derfor er det vigtigt med besøg som dem i dag, hvor jeg har besøgt DHI og Bioneer. Det giver mig ny viden og indsigt, som gør det muligt at træffe de rigtige beslutninger”.

Mandag d. 16. januar 2023 besøgte MF og erhvervsordfører for Liberal Alliance, Lars-Christian Brask, to GTS-institutter i Hørsholm: DHI og Bioneer.

DHI fortalte bl.a. om det store behov for at løse de vandproblemer, som verden står i som følge af klimaforandringerne. Heldigvis har den danske vandsektor en stærk position. Det er et godt udgangspunkt for at løse udfordringerne og drive ny vækst for Danmark.

Men en dansk førerposition på området kommer ikke af sig selv. Den kræver for det første viden på forkant af udviklingen og for det andet testfaciliteter, hvor nye ideer kan afprøves.

Alt det tilbyder DHI, der dog samtidig slog fast, at der er brug for yderligere investeringer i viden og testfaciliteter, hvis dansk erhvervsliv fortsat skal have adgang til kompetencer fra øverste skuffe i årene, der kommer.

Hørte om ”minibrains” hos Bioneer A/S

Andet stop for besøget var hos Bioneer A/S, der har aktiviteter rettet mod biotek- og farmaceutiske virksomheder med fokus på den prækliniske udvikling.

Der er mange virtuelle upstart-virksomheder, der har brug for adgang til eksterne fysiske laboratorie-faciliteter, var budskabet fra Bioneer. Det blev desuden slået fast, at de spiller en rolle som sparringspartner for nye virksomheder, så de kan komme videre med deres ideer.

Bioneer fortalte også om, hvordan de bruger ”Mini Brains” (nerveceller udviklet af stamceller) til at teste lægemiddelkandidater inden for bl.a. alzheimers og kræftbehandling.

Et stærkt erhvervsliv er en forudsætning for velfærdsstaten

Besøget gav Lars-Christian Brask et indblik i, hvordan GTS arbejder:

”Det har været interessant at høre om, hvordan forskning og teknologi er med til at understøtte et stærkt erhvervsliv. Det giver en dansk konkurrencefordel og skaber jobs og eksportindtægter – som i sidste ende er en forudsætning for velfærdsstaten”.

”Besøget har været med til at bekræfte, at hvis der er noget, vi kan i Danmark, så er det at udvikle vores intellektuelle evner og være i front på nogle specialiserede områder”.