Hvis vi skal indfri den ambitiøse målsætning om massiv reduktion i drivhusgasudledningen, skal vi gøre noget andet, end vi plejer. Derfor er vi også glade for det ekstra fokus på grøn forskning og innovation. Det skriver Lia Leffland, ATV, Mette Fjord Sørensen, DI, Mikael Bay Hansen, Dansk Metal, Thomas Damkjær Petersen, IDA og Ragnar Heldt Nielsen, GTS-foreningen i kronik i Altinget.

Heldigvis har Danmark mange styrkepositioner inden for forskning. Til gengæld halter vi bagud, når det kommer til test- og udviklingsfaciliteter i forhold til landene omkring os. De manglende testfaciliteter kan i sidste ende spænde ben for det næste grønne eksporteventyr.

De virksomheder, der skal omsætte gode ideer til konkrete løsninger, kommer på hårdt arbejde. Derfor skal man også sørge for, at de har de bedste forudsætninger for at løse udfordringerne. Det gør vi bl.a. ved at sikre dem adgang til eksterne ressourcer i form af udviklingssamarbejde og testfaciliteter.

Vi skal skabe de bedste rammer

Det danske innovationssystem har en vigtig opgave med at skabe de bedste rammer for udviklingen og implementeringen af klimaløsninger. Derfor skal man også udarbejde en strategi for udviklingen af Danmark som et succesfuldt testland for grøn innovation. Vi anbefaler, at man tænker testfaciliteterne som et væsentligt element i klimaplanerne for alle sektorer. Det kommer nemlig til at have afgørende betydning for dansk erhvervsliv og udviklingen af danske arbejdspladser.

Samtidig er det vigtigt at sikre midler til testfaciliteter, når forslaget til de fire grønne missioner skal udmøntes. Desuden bør det også undersøges, hvordan de private fonde m.fl. kan indgå i finansieringen af grønne testfaciliteter i de kommende partnerskaber omkring missionerne.

Hvis Danmark kommer først med de nye grønne løsninger, er der en enestående mulighed for at eksportere danske produkter til det voksende verdensmarked for grøn omstilling. Det kommer både til at skabe økonomisk vækst og arbejdspladser. Der er altså en økonomisk gevinst for Danmark i at investere i de i de test- og udviklingsfaciliteter, der binder forskning og erhvervsliv sammen. Nu gælder det om at handle hurtigt, komme i mål og gøre Danmark til fremtidens grønne superstjerne.

Dette er et uddrag – læs hele kronikken i Altinget her