Hos et GTS-institut oplever man mange sager med korrugerede rør i nybyggeri med manglende eller dårlig udstøbning. Byggeriet opnår derfor ikke den ønskede stabilitet. Fejlprocenten er på op mod 20 pct.

I en stor del af de væg- og søjleelementer der monteres på byggepladsen, sidder indstøbte korrugerede rør til isætning af trækarmering. De korrugerede rør udstøbes direkte på byggepladsen med flydemørtel, efter at elementerne og trækarmeringen er monteret.

Øget kvalitetssikring kan afsløre fejl

Fejludstøbninger bliver ofte opdaget sent i byggeriet, eller bliver måske slet ikke opdaget. Dette besværliggør og gør lokalisering af fejludstøbninger og den efterfølgende udbedring dyrere.

I nogle tilfælde opdages fejlen først, fordi de pågældende betonelementer er frostsprængte, som følge af våd mørtel der ikke hærder af eller som følge af vand i røret. Det er dog langt fra alle fejludstøbte elementer der frostsprænger. Hvis ikke der har været hård frost længe nok, eller elementerne står varmt inde bag facaderne, vil disse fejl ikke blive opdaget.

Man har i de seneste år dog set en tendens til, at flere byggerier vælger at få lavet undersøgelser som en del af kvalitetssikringen. Eksempelvis fordi man har mistanke om, at der kan være fejl.

Kvalitetskontrol finder fejlene hurtigt

Når det er gået galt, er det ikke unormalt med fejlprocenter på op mod 20 pct. Desto tidligere fejlene findes, de-sto mindre er risikoen for, at fejlen gentages igennem hele byggeriet. Dette er tilfældet, hvor undersøgelser er lavet som en kvalitetskontrol.

Er fejlen gennemgående i hele byggeriet, er det både dyrt og tidskrævende at få rettet op. Ud over udgifter til undersøgelse og udbedring kan der også være ekstra udgifter til komplettering.

Dokumentation bør være påkrævet

Erfaringer fra FORCE Technology viser, at kvaliteten af udstøbninger i korrugerede rør bør dokumenteres. Samtidig kan der være rigtig mange penge at spare ved at foretage undersøgelser langt tidligere i byggefasen.

Allerede når de første rør er udstøbt og må forventes afhærdet, bør der foretages en stikprøveundersøgelse. Herved kan fejl i metodevalg, procedure eller produktvalg opdages på et så tidligt tidspunkt, at det kun forlænger og fordyrer byggeprocessen minimalt.

Det er FORCE Technologys vurdering, at der forsat forekommer utilstrækkelige udstøbninger på mange byggepladser i Danmark, hvor der ikke laves kontrol.

Få lavet en skadesudredning

Ved en skadesudredning undersøges det hvorfor den pågældende skade er opstået. FORCE Technologys specialister foretager en detaljeret gennemgang af hele forløbet: opførelseshistorie, kravspecifikationer, udførelsesprocedure, valg af produkt, kontrol samt i nogle tilfælde udførelse af kontrollerede forsøg for at efterligne fejlen/skaden.

Afslutningsvis får kunden en rapport, der beskriver skadesårsagen eller som oftest beskriver en kombination af faktorer, der har været årsagen til de opståede skader, samt dokumentation for undersøgelsen.

Læs den fulde artikel her

Foto: FORCE Technology