Nyt projekt skal udvikle koncept for håndtering og genanvendelse af 26.000 km nedgravede fjernvarmerør med 4.000 tons klimaskadelige gasser.

Står det til en række aktører inden for genanvendelse, skal det være muligt at gøre noget ved de 4.000 ton CFC-gasser, der over tid siver ud af gamle fjernvarmerør, der ligger nedgravet overalt i Danmark. CFC nedbryder ozonlaget, og dens drivhuseffekt er 4.000 gange kraftigere end CO2. Samtidig bør materialerne i rørene genanvendes, mener de.

Ingen regler for fjernvarmerør med CFC

Det er efterhånden mange år siden, at den stærkt klimaskadelige gas CFC – også kendt som freon® – blev forbudt og udfaset som del af det isoleringsmateriale, der frem til 1987 blev brugt i blandt andet køleskabe, frysere, airconditionanlæg og fjernvarmerør. Mens der findes regler for, hvordan CFC-holdige kølemøbler skal håndteres og genanvendes, gælder det ikke for CFC-holdige fjernvarmerør. Dem findes der cirka 26.000 kilometer af – nedgravet i den danske jord.

Et konsortium bestående af Dan Jord A/S, Eldan Recycling A/S, Stena Recycling A/S, GasDetect ApS og Teknologisk Institut vil – støttet af Miljøstyrelsen – bruge de næste år på at udvikle et koncept for håndtering og genanvendelse af de gamle fjernvarmerør. Det skylder vi de kommende generationer, mener seniorspecialist Bjørn Malmgren-Hansen fra Teknologisk Institut:

”Hvis vi ikke gør noget ved det, siver CFC-gassen lige så stille ud af rørene, og dermed bliver problemet overladt til de næste generationer. Isoleringen i rørene indeholder så meget CFC-gas, at det svarer til en tredjedel af Danmarks årlige CO2-udledning. Derudover udgør de nedgravede rør en værdifuld ressource. De indeholder en masse stål, plast og PUR-skum, som med den rette teknologi helt eller delvis kan genanvendes,” siger han.

Mål om 95 procent genanvendelse

I projektet deltager to af landets førende virksomheder inden for teknologi til håndtering og genindvinding af affald, Eldan Recycling A/S og Stena Recycling A/S.

Behandlingskonceptet til fjernvarmerør skal bygge videre på den teknologi, Eldan Recycling A/S i forvejen bruger til neddeling af kølemøbler, som også indeholder metal, plast og PUR-skum. Målet er at sikre, at 99 procent af CFC-gasserne fra alle processer opsamles, og at mere end 95 procent af materialerne i rørene bliver genanvendt.

”I dag er det kun stålet i rørene, som bliver genanvendt – og kun delvist. De øvrige materialer bliver typisk deponeret. Det skal vi gøre noget ved, og vi ved i forvejen en masse om, hvordan man håndterer CFC-holdige kølemøbler sikkert og miljørigtigt. Den viden kan vi trække på i dette projekt, fortæller Jan Kjær,” markedsdirektør hos Eldan Recycling A/S.

Nyskabende løsning på et internationalt problem

Nedgravede CFC-holdige fjernvarmerør er ikke kun et problem i Danmark, men også i andre lande hvor fjernvarme er udbredt, fx i de nordiske lande, Tyskland og Baltikum. Der findes ingen koncepter på markedet, som kan håndtere rørene på forsvarlig og bæredygtig vis. Derfor forventer de involverede teknologileverandører, at en fuldskalaløsning vil rumme betydelige eksportmuligheder.

”Når først vi har vist, at det kan lade sig gøre at fjerne CFC-gassen og genanvende rørene, vil der være et incitament til at indføre lovkrav til behandling, så det efterfølgende vil være muligt at investere i fuldskalaanlæg. Derfor forventer vi, at vi med dette projekt vil bane vejen for både at komme på forkant med lovgivningen og opnå gode forretningsmuligheder på længere sigt,” fortæller Jakob Kristensen, markedsdirektør i Stena Recycling A/S.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsen.

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Foto: Colourbox