Teknologisk Institut deltager i pilotprojekt, der ved hjælp af luftrensning og intelligent overvågning af indeklimaet vil undersøge, om det er muligt at mindske udbrud af influenza og andre sæsonbetonede luftvejssygdomme i daginstitutioner.

Med deltagelse af Teknologisk Institut, IoT Fabrikken, Xsystems og Novacyt vil et nyt pilotprojekt med støtte fra CLEAN – Danmarks Miljøklynge og Danish Life Science Cluster undersøge, hvordan mængden af virus i luften kan måles og nedbringes i daginstitutioner. Projektet skal bane vej for flere undersøgelser af sammenhænge mellem indeklima og smittespredning samt for udvikling af teknologi, der kan bekæmpe vira i luften.

Luftbåren smitte skal detekteres

Det er netop disse kolde vintermåneder, der udgør højsæsonen for luftvejsinfektioner som blandt andet forkølelse, influenza og kold lungebetændelse. De viruspartikler, som giver luftvejssygdomme, er ofte luftbårne og spredes derfor gennem mikroskopiske dråber i luften omkring os. God ventilation og udluftning kan spille en rolle i forhold til at mindske spredningen af viruspartikler, og  derfor vil et pilotprojektet undersøge, om og hvordan man kan detektere dråbepartiklerne og reducere mængden af dem på en smart måde.

“At detektere vira fra luften er ikke nemt. Der er mange faktorer, der skal tages hensyn til, når man opsamler det ude i virkeligheden, og målet med projektet er blandt andet at blive klogere på, hvad der kan lade sig gøre med det udstyr, vi har til rådighed”, fortæller Freja Rydahl Rasmussen, konsulent ved Teknologisk Institut, der leder pilotprojektet.

Forsøg i to daginstitutioner

I de kommende måneder vil Teknologisk Institut i samarbejde med sensorfirmaet IoT Fabrikken, virksomheden Novacyt, der specialiserer sig i virusdetektion, og luftrenserfirmaet Xsystems afholde forsøg i to daginstitutioner i Aarhus Kommune. Formålet er at udvikle pålidelige metoder til indsamling og analyse af luftbårne viruskoncentrationer og -typer. I forbindelse med disse forsøg vil der blive installeret små, mobile og trådløse måleenheder, kendt som low cost-sensorer, i daginstitutionerne. Disse sensorer vil bl.a. kunne registrere indeklimaets temperatur, luftfugtighed og CO2-niveau.

“Ved at koble data fra de virusprøver, der opsamles, med sensorernes målinger håber vi at kunne se nogle indikationer på sammenhænge. Det kan være mellem luftfugtighed og CO2-niveau på den ene side og koncentrationen af virus i luften på den anden. Hvis der er indikationer på sammenhænge, kan sensorer potentielt bruges til varsling eller til automatisk klimastyring på en daginstitution”, fortæller Lars Qvistgaard fra IoT Fabrikken, der i dag leverer sensorer og data til mere end 65 af landets kommuner.

I løbet af pilotprojektet vil der løbende blive målt på indeklimaet i de to daginstitutioner. Den ene daginstitution vil derudover være forsynet med luftrensere, der er effektive over for viruspartikler. I forsøgsperioden skal det undersøges, hvilken effekt de har som supplement til udluftning og mekanisk ventilation.

“Detektion og reduktion af luftbårne vira i daginstitutioner” er et Vidensbro-projekt støttet af CLEAN og Danish Life Science Cluster. Projektet forventes afsluttet i august 2024.

Læs mere her

Foto: Teknologisk Institut