I et nyt projekt har man udviklet et værktøj, der skal hjælpe virksomheder med at have kontrol over den digitale designproces, når det kommer til etik.

Produkter og services, der kan være til gavn for mennesker, kan også blive brugt til at vildlede eller manipulere forbrugere og til påvirke politiske holdninger. Virksomheder bliver derfor nødt til at have styr på deres digitale designproces.

Til det har man i et nyt projekt udviklet et værktøj. Spørgsmålet er nemlig, om det at udvikle etiske digitale produkter, services og forretningsgange kan være det, der adskiller dig fra dine konkurrenter?

Kunstig intelligens bliver i stigende grad centralt

“Hvis man havde vidst, at udbredelsen af AirBnB ville udradere hele den gamle bydel i Barcelona for faste beboere, ville man så have udviklet konceptet?”

Sådan spørger dataetisk rådgiver, Kim Escherich og rammer dermed plet, når man taler om etik og utilsigtede hændelser ved ibrugtagning af ny teknologi — eller sågar gammel teknologi i nye kontekster. Kim Escherich påpeger i artiklen, at den tredje bølge af AI accelererer disse etiske problematikker, da “kunstig intelligens er et ekstremt kraftigt værktøj, der giver mulighed for at forandre verden på godt og ondt”.

Kunstig intelligens er for alvor ved at blive udviklet, vurderet og implementeret i arbejdsgange, produkter og services i landets virksomheder og offentlige institutioner. AI-teknologierne er udråbt til at være dem med størst potentiale for vores samfund og markeder de kommende år. Men datadrevne beslutningsstøttende og automatiserende produkter og services er mere og andet end digitale værktøjer.

AI-værktøjer medfører en række etiske dilemmaer, der kan føre til effekter, som er utilsigtede, fordi vi endnu ikke har erfaring og viden nok til at designe og implementere dem.

Udvikling af en etisk ansvarlig virksomhedskultur

Dansk Design Center har sammen med Dansk Industri og en række designvirksomheder og -rådgivere har fået funding fra Industriens Fond til at skabe nogle værktøjer, der kan støtte danske virksomheder i at designe etisk robuste produkter og services, der ruster danske virksomheder til at have etik som et fundament for deres økonomiske vækst.

På lige fod med at man gerne vil vide, at de fødevarer og det tøj, man køber, er produceret under ordentlige forhold og ikke indeholder en masse giftigt stads, er der også et behov for at vide, at den teknologi man bruger, lever op til nogle etiske standarder.

Etik som konkurrenceparameter

Etikkompasset – som værktøjet hedder – er ikke bare en genvej til at være etisk forsvarlig. Etik er ifølge Christian Villum og Peter Svarre rent faktisk et konkurrenceparameter, der kan stille danske virksomheder stærkere i den internationale konkurrence:

”Det kan godt være, at processerne i virksomheden bliver lidt dyrere eller langsommere, men vi vurderer, at den stigende bevidsthed om etiske problemer, digitalisering medfører, vil det være et konkurrenceparameter, at man kan se, hvad der er blevet gjort for at gøre et produkt etisk, og hvad det er for en ekstraværdi, det giver.”

”Etikkompasset er udformet som en værktøjskasse med redskaber. Virksomheder, der ønsker at arbejde med deres produkter ud fra et etisk perspektiv, kan afprøve forskellige værktøjer, og derigennem få indsigt i nogle af de etiske dilemmaer, de skal tage stilling til i udviklingen og brugen af produkterne”.

At arbejde med etikkompasset

Dansk Design Center har i deres arbejde med etikkompasset gjort sig mange overvejelser, der bygger ovenpå en stor viden om feltet, som de udvikler og tester i samspil med en række danske virksomheder.

Som en del af arbejdet med etikkompasset kører virksomhederne deres produkt igennem en proces, der er med til at teste, om der vil opstå nogle utilsigtede etiske problemstillinger i forbindelse med implementeringen.

”En af de øvelser, vi laver, er provocatyping. Her får deltagerne opgaven: Nu skal du lave et produkt, der skal gøre så meget skade på samfundet og mennesker som muligt, og skabe så mange problemer, som du overhovedet kan forestille sig. Øvelserne er sjove, men de får også folk til at tænke over, at det faktisk er noget af det, vi gør, når vi udvikler teknologi. Vi er faktisk på vej i den retning, og det må vi tænke lidt mere over. Et eksempel kan være en selvkørende bus, hvor vi sætter hastigheden op til max og glemmer at tænke på chaufførens arbejdsforhold, fordi vi kun fokuserer på, at passagererne skal hurtigt fra A-B,” fortæller Peter Svarre.

Etikkompasset er stadig under udvikling, men bliver tilgængeligt for alle virksomheder, der ønsker at bage etik ind i deres produkter og services, til efteråret 2021.

Læs mere om etikkompasset her

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her