I et projekt sammen med Byland har FORCE Technologys IdemoLab udviklet en prototype af et IoT system, som dagligt måler, hvor meget vand der er tilgængeligt i plantekasser og sender data til en online platform.

Baggrund

Byland er en dansk startup virksomhed, som har udviklet og sælger en løsning til selvvanding af grønne uderum, plantekasser og anlæg i byrummet. Deres løsning kombinerer regnvandsopsamling med plantevanding. Udgangspunktet for projektet, som er blevet støttet af innovationsnetværket InfinIT, var at man hos Byland havde et ønske om at integrere IoT sensorer i deres løsning, således at deres kunder bedre kunne planlægge vandingen.

Bruger- og kontekststudie

Som del af projektet blev der indledningsvis gennemført et brugerstudie hos Frederiksberg Kommune, som dagligt står for vanding af kommunens træer og plantekasser. Gennem dette studie kom der vigtig indsigt i både arbejdsgangene med selve udførelsen af vandingen, men også i planlægningsarbejdet og den øvrige drift, som vandingsopgaven skal passes ind i.

Som en ekstra værdi fra bruger- og kontekststudiet, kom der flere nye koncepter og domæner frem inden for IoT og sensorer, som Byland potentielt kan bidrage med løsninger til i fremtiden.

Tekniske krav

Resultaterne fra bruger- og kontekststudiet, dannede efterfølgende rammen for udarbejdelse af en række tekniske krav til den prototype der skulle konstrueres. Eksempelvis skulle sensorerne kunne kunne måle vandstanden i det opsamlede regnvand, samt sende og gemme dataen online. Derudover skulle batteriet kunne levere strøm til prototypen gennem minimum 2 måneder.

Energy Harvesting

Energy Harvesting, hvor man indsamler, eller høster energi fra omgivelserne, er et at de områder IdemoLab har særlige tekniske kompetencer indenfor. Inden konstruktionen af prototypen, blev potentialet for at forsyne prototypen med strøm fra solceller derfor undersøgt.

På baggrund af det forventede daglige strømforbrug i kombination med en test af hvor meget strøm der kan opsamles under varierende lysforhold, blev det derfor besluttet at lade prototypens batteri oplade fra solceller, og samtidig teste betingelserne for et koncept der er uafhængig af løbende batteriskift og strømkabler.

Prototype

På baggrund af de tekniske krav til prototypen, blev der konstrueret en fungerende prototype, som levede op til de tekniske krav, og som kunne installeres i Bylands eksisterende løsning.

Prototypen blev efterfølgende integreret i en plantekasse, som blev sat op på Frederiksberg, for at teste funktionaliteten i så virkelighedsnære betingelser som muligt, gennem et par måneder.

Du kan læse mere om forsøgets resultater her

På baggrund af projektet har Byland fået bevilliget støtte i form af en InnoBooster til at arbejde videre med deres løsning, og de er lige nu i fuld gang med at kommercialisere løsningen. Du kan læse mere om projektet her