En stor opgave, en meget kort deadline, udenlandske eksperter, begrænset adgang og krav om sikkerhedsgodkendelser. Udfordringer var der nok af, da DBI’s ABA-installatører inspicerede København Metros Cityring kort tid før åbningen.

Der blev arbejdet hårdt på at færdiggøre Cityringen op mod åbningen d. 29. september i år. 17 nye stationer, 15,5 km underjordiske tunneller og fem nødskakter skulle være klar til det første metrotog med bl.a. Dronning Margrethe, statsminister Mette Frederiksen og overborgmester i København Frank Jensen.

Oprindeligt skulle æresgæsterne have taget turen allerede i december 2018, men i 2014 blev åbningen udsat, og tidligere i år blev den yderligere udsat. Ingen ønskede endnu en forsinkelse, og derfor blev der knoklet helt op mod åbningen – bl.a. med førstegangsinspektioner af ABA-anlæg på de 17 nye stationer og fem nødskakter. Det var DBI, der stod for opgaven – som blev DBI’s største inspektionsopgave til dato.

”På andre store projekter som f.eks. supersygehuse bliver dele af projektet færdigmeldt i etaper, så inspektører kan komme til lidt efter lidt og inspicere anlæg, som kan blive fejlrettet efterfølgende. Her blev der arbejdet på alle stationer lige indtil deadline, og alt skulle være færdigt på én gang. Det gjorde inspektionsopgaven speciel og meget koncentreret”, siger Anders Frost-Jensen, der er direktør for Infrastruktur & Kvalitet hos DBI.

En noget anderledes opgave

Samtidig var tidsrummet, hvor der kunne udføres inspektioner, indsnævret, da der også blev testkørt tog i perioden. Nogle områder blev derfor inspiceret om natten, fordi der ikke var adgang på andre tidspunkter.

”Brand er en lille del af hele projektet, og løsningerne er opdelt i forskellige opgaver, som er udført af forskellige underentreprenører. Det kan ind imellem give udfordringer i ansvarsfordelingen og inspektionen. Samtidig skulle inspektørerne være sikkerhedsgodkendte for at færdes på visse områder, hvilket krævede kurser”, siger Anders Frost-Jensen.

Hovedentreprenøren for Cityringen var italienske CMT (Copenhagen Metro Team), så arbejdssproget var engelsk, hvilket medførte nogle nye udfordringer i inspektionerne. Normalt er det i byggesager kommunens byggesagsbehandler eller beredskabet, der er myndighed på området. Men Cityringen er anlægsarbejde, og det betød, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) var myndighed.

Til trods for alle de særlige omstændigheder lykkedes det at få alt afstemt, koordineret, inspiceret og godkendt, så metroen kunne tage sin første tur som planlagt

Læs den fulde artikel i Brand og Sikring her

Foto: DBI