Innovationsfonden har oprettet et “Sounding Board”, der samler aktørerne i det danske forsknings- og innovationssystem. Formålet er at sikre, at fondens strategi er forankret i det samlede innovationssystems behov og baner vejen for det store innovationspotentiale i Danmark. GTS-foreningens direktør er med i panelet.

Innovationsfondens bestyrelse har fastlagt fire strategiske fokusområder for fondens arbejde de kommende fem år. Med den nye strategi ønsker Innovationsfonden at samle innovationssystemet om at løse fremtidens store samfundsudfordringer.

Derfor har Innovationsfonden inviteret en række repræsentanter, der bredt dækker det danske forsknings- og innovationssystem inkl. private fonde og startups, til at deltage i det nyoprettede ”Danish Innovation Sounding Board”. Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen, er en af deltagerne i det nye panel.

Udover at samle systemet har boardet også til formål løbende at levere observationer og input til Innovationsfonden, ligesom fonden vil teste nye ideer og indsatser af med boardet og særligt inddrage det i implementeringsfasen af fondens nye strategi.

Læs mere her

Foto: FORCE Technology