Regeringens nye udspil til en plan for infrastruktur får ros fra eksperterne på Teknologisk Institut, som samtidig opfordrer til, at der bliver stillet krav til CO2-udledning fra de store mængder beton, asfalt og stål, som realisering af planen vil kræve.

Regeringens udspil til en længe ventet infrastrukturplan er langt hen ad vejen rigtig god. På Teknologisk Institut glæder man sig i første omgang over, at planen endelig er fremlagt og ser frem til at kunne understøtte anlægsbranchen med et realisere både klimavenlige betonkonstruktioner og asfaltveje. Begge dele er noget af det, Teknologisk Institut, i samarbejde med branchens virksomheder, har arbejdet på gennem længere tid. Der er dog særligt én ting, som undrer i den nye aftale.

”Først og fremmest har vi naturligvis ros til Regeringens plan, som indeholder rigtig mange gode projekter, som er essentielle for Danmarks infrastruktur og mobiliteten. Vi havde dog gerne set, at der også var ambitiøse krav til CO2-udledningen Det havde også været helt i tråd med strategien for bæredygtigt byggeri, som blev fremlagt tidligere på året, hvor netop krav til CO2-udledning var med. Og når vi har teknologien til bl.a. at producere beton og asfalt med markant reduceret CO2 og ressourceforbrug, er det ærgerligt ikke at sikre, at det kommer i anvendelse,” siger Mette Glavind, direktør på Teknologisk Institut.

Godt med fokus på vedligehold

Også Lars Nyholm Thrane, centerchef på Teknologisk Institut, har ros til Regeringens plan, herunder også den del, der handler om vedligehold og klimavenlig asfalt.

”Det er positivt, at Regeringen vil afsætte yderligere 2,7 mia. kr. til vedligehold af vejnettet. Vi kender alle til veje der er dårligt vedligeholdt – og vi ser det ofte i form af store huller efter en kold vinter, som den vi lige har haft. Det er også godt at se, at Regeringen har fokus på klimavenlig asfalt, som bl.a. kan reducere bilernes brændstofforbrug og dermed mindske CO2-udledningen. Og jeg er enig i, at vi mangler at se deciderede krav til CO2-udledning i infrastrukturen, da det vil være en logisk videreførelse af de krav vi netop ser til byggebranchen,” siger Lars Nyholm Thrane.

Udviklingen skal fortsætte

På Teknologisk Institut bliver der arbejdet bredt med bæredygtighed, herunder med udvikling af både klimavenlige betonkonstruktioner og asfaltveje. Og bæredygtighed er nøgleordet, når det handler om fremtidens infrastruktur.

”Vi skal bl.a. lykkes med at nedbringe CO2 fra både produktion af beton og asfalt – og det skal være uden at gå på kompromis med hverken kvalitet eller dokumentation. Der er arbejdet med begge materialer igennem mange år og udviklingen står ikke stille, men det er også nødvendigt for at være rustet til fremtiden,” understreger Lars Nyholm Thrane og fortsætter.

”Derfor er det også rigtig godt at se, at det offentlige vil gå forrest, så der bl.a. allerede fra 2021 vil blive anvendt klimavenlig asfalt på alle statsvejene – både til vedligehold og nye veje. Det er et vigtigt signal at sende – også til branchen – og jeg tror og håber, at det på sigt vil betyde endnu mere fokus på udvikling af byggematerialerne, hvor mange danske virksomheder allerede er gået forrest. Det vil være en vigtig brik i at nå Regeringens mål om 70 % CO2-reduktion i 2030,” slutter Lars Nyholm Thrane.

Vil du vide mere? Kontakt:

Lars Nyholm Thrane, lnth@teknologisk.dk, 7220 2215

Mette Glavind, meg@teknologisk.dk, 7220 2220

Foto: Teknologisk Institut