Af de bygherrer som har stillet krav om genanvendelse af byggematerialer, har 30 % ikke haft meromkostninger i forbindelse med valget. Det viser en rapport fra Teknologisk Institut.

Genbrug og genanvendelse af byggematerialer behøver ikke at være en økonomisk byrde for de aktører der tager den cirkulære økonomi til sig.

Det viser en ny rapport om cirkulær økonomi for bygherrer fra Teknologisk Institut. I den forbindelse blev 62 medlemmer af Bygherreforeningen i Danmark interviewet. Af rapporten ‘Bygherrens rolle i den cirkulære økonomi‘, fremgår det, at hver femte bygherre stiller krav om brug af genbrugte materialer i nybyggeri. Samtidig viser undersøgelsen, at knapt en tredjedel af de bygherrer, som stiller krav om genanvendte materialer melder, at genanvendelse ikke har været en økonomisk byrde.

– De store bygherrer er byggeriets største kunder, og deres krav og forventninger er en afgørende drivkraft for den cirkulære økonomi i byggeriet. Det viser, at udviklingen går den rigtige vej, men der er stadig store udfordringer, som skal løses, før den cirkulære økonomi for alvor vil slå igennem i byggesektoren, siger centerchef Kathrine Birkemark, Teknologisk Institut.

Mangler information

Undersøgelsen konkluderer også, at bygherrerne mangler information til at træffe de mindst miljøbelastende valg. Eksempelvis angiver 40 procent af de adspurgte, at de mangler overblik over økonomien. Samtidig nævner de adspurgte, at de mangler overblikket over miljømæssige aspekter af at bruge genanvendte materialer.

– Det er særlig positivt at se, at 51% stiller krav til dokumentation og sporbarhed i genanvendte eller genbrugte materialer. Kun ved at have rene og sporbare ressourcestrømme, kan vi sikre, at de genanvendte og genbrugte produkter kan indgå i nye konstruktioner og materialer uden af skabe problemer for miljø og sundhed i fremtiden. Dokumentation er alfa og omega indenfor cirkulær ressource økonomi. Vi skal ikke ukritisk genanvende byggematerialer – vi skal gøre det, hvor det giver mening såvel teknisk som miljømæssigt, siger Kathrine Birkemark.

Læs mere i denne pressemeddelse