Alexandra Instituttet har i samarbejde med Verdo, der driver et kraftvarmeværk i Randers, og Teknologisk Institut udviklet et nyt digitalt værktøj, som beregner det optimale tidspunkt for at opsamle CO2. Nu stiller de værktøjet til rådighed for andre kraftvarmeværker.

CO2 fangst dækker over en række teknologier til at opsamle CO2 direkte fra skorstenen i et forbrændingsanlæg. Teknologien bliver afgørende for, at vi kan nedbringe de danske udledninger af CO2 med 70 procent frem mod 2030.

CO2-fangstanlæg

Ud fra beregninger gennem det nye værktøj kan man se, hvornår det kan betale sig at drive et CO2-fangstanlæg. Man skal nemlig bruge energi hver gang, man indfanger CO2, og det er derfor godt at vide, hvor meget strøm og varme man skal bruge per kilo CO2, samt hvor meget spildvarme man genererer.

“Vi tager de faktiske tal fra Verdo og kombineret dem med de reelle strømpriser i samme periode. Samtidig kan man overordnet angive hvordan ens CO2-filter vil virke. Ud fra det kan vi køre en simpel simulering, som beregner, hvornår det bedst kan betale sig, og hvor meget ekstra varme der skal produceres,” fortæller Tejs Scharling, der er Principal Solutions Architect hos Alexandra Instituttet.

En teknologi der kan udbredes

Værktøjet er udviklet som en del af et INNO-CCUS-projekt finansieret af Innovationsfonden, som handler om carbon capture eller CO2-fangst. Nu håber man at flere vil være med til at udvikle og teste teknologien.

“Lige nu arbejder vi med historiske data. Men hvis der nu sidder nogen, der har lyst til at teste værktøjet, så er de meget velkommen. Det eneste vi har brug for er deres CO2-tal eller information om, hvilken mængde og type brændsel de bruger. Ud fra det kunne vi lave flere varianter: fx hvor meget varme og CO2 et halmfyr genererer. Vi ville også kunne se, hvilke virkningsgrader et filter ville have, og hvilke konsekvenser det ville have økonomisk,”  forklarer Tejs Scharling.

Værktøjet kan blandt andet hjælpe både offentlige institutioner og private virksomheder med at udarbejde mere detaljerede CO2-regnskaber, og kan dermed blive et centralt led i at nedbringe udledninger i Danmark.

Læs mere her

Foto: Alexandra Instituttet