Det er afgørende for en sikker og rentabel produktion, at ændringer, der eliminerer eller reducerer uacceptable risici sker, inden produktionen sættes i gang.

I fødevare- og pharmaindustrien er hygiejne i produktionslokalet og produktionsudstyret essentielt for at undgå kontaminering og for at sikre fødevaresikkerhed, produktsikkerhed og produktkvalitet af de producerede varer. Men hvordan griber man det an?

Denne artikel fokuserer på hygiejnisk risikovurdering og risikoreducering af produktionsudstyr i forhold til fødevaresikkerhed, produktsikkerhed og produktkvalitet, og hvordan disse aktiviteter kobles med aktivitetsstyringen (V-modellen).

Risikovurderingen og -reduceringen skal helst foregå inden opstart af en produktion, men den bør også foretages løbende igennem produktionsudstyrets levetid, fx pga. ændret produktion eller ændrede procedurer af forskellig art.

Uanset om risikovurderingsopgaven er stor eller mindre af omfang, er det vigtigt at gå systematisk til værks, for at resultatet bliver så godt som muligt, så virksomheden får mest muligt ud af sin investering.

Kommunikation mellem parterne er afgørende

Det er vigtigt at erkende, at fødevare-/farmavirksomheder ikke kan udføre hygiejnisk risikovurdering og risikoreduktion af produktionsudstyr egenhændigt – ej heller kan udstyrsproducenten.

Kommunikation og samarbejdspartnere er derfor en essentiel del af risikovurdering af produktionsudstyret både før og efter processen. Det bedste resultat opnås dermed ved, at de involverede parter samarbejder og opretholder en god kommunikation indbyrdes under hele forløbet.

Du kan læse den fulde artikel hos FORCE Technology her

Foto: FORCE Technology