Trafikstøj kan være en stor gene for folk, der bor tæt på trafikerede veje. En mulig løsning er at opsætte støjdæmpning, men det kan være svært at forestille sig forskellen på støjniveauet for fx en motorvej med og uden støjdæmpning. Det kan auraliseringer råde bod på.

Auraliseringer er demonstrationer af lyd for en ikke-eksisterende situation. Fx kan man lave auraliseringer af en planlagt vej, inden den bygges. FORCE Technology, som har arbejdet med måling af støj fra trafik i mange år, har tilgængeliggjort lydfiler, hvor man kan lyttet til auraliseringer af trafikstøj i forskellige situationer.

Få et indblik i støjniveauet

På FORCE Technologys hjemmeside præsenteres en række auraliseringer i form at lydfiler, hvor man kan få et lytteindtryk af, hvordan fx en motorvej støjer med og uden støjedæmpning på forskellige tidspunkter af døgnet. Faktorer, der påvirker støjen, kan være størrelser som vindretning og -styrke, afstand til vejen, terrænets beskaffenhed, bevoksning langs vejen og vejbelægningens alder.

Lyt til lydfilerne her og hør fx virkningen af en støjskærm eller en støjreducerende asfaltbelægning

 

Foto: FORCE Technology