Staten investerer løbende i teknologiudvikling hos GTS-institutterne på områder, der er centrale for innovation og vækst i danske virksomheder. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har nu bedt GTS-institutterne om at komme med forslag til indsatsområder for perioden 2025-2028.

1,4 mia. kroner forventes investeret i den kommende resultatkontraktperiode, der løber fra 2025-2028. Indsatsen koncentreres der, hvor markedet ikke selv er i stand til at sikre udviklingen, men hvor effekterne af den nye viden kan spredes gennem mange virksomheders produkter og services.

De støttede indsatsområder skal give et teknologisk løft til danske virksomheder. Det gælder særligt inden for klima, rum, digitalisering, sikkerhed, samt tværgående forsknings- og udviklingssamarbejder.

Deltag i debatten

bedreinnovation.dk kan du følge hele processen fra institutterne fremlægger forslag til nye indsatsområder og inviterer offentligheden til at deltage i en debat om forslagene. Du kan se, hvilke forslag der ender med at modtage offentlig støtte, og du kan følge med i nyheder om aktiviteter i den periode, som resultatkontrakterne dækker.

I perioden 30. april til 30. maj har du mulighed for at dykke ned i de nye forslag og være med i en dialog om dem på bedreinnovation.dk. På den måde er du med til at sikre, at forslagene matcher erhvervslivet behov.

Læs mere her