Af Dorthe Christiansen, informationschef i GTS

Overalt i verden bliver mennesker syge af bakterier. Men hvilken bakterie er på spil, og hvor er den syge kommet i kontakt med den? Det er to afgørende spørgsmål at finde et hurtigt svar på for at sætte ind med den rigtige behandling og forebygge at andre bliver syge.

Efterspørgslen efter udstyr, der hurtig kan påvise bakterier, er stor. Det er baggrunden for at Center for integrerede Point of Care teknologier (CiPoC) blev etableret i 2010 af GTS-instituttet DELTA med DTU Nanotech og Statens Serum Institut som partnere.

CiPoC henvender sig især til små og mellemstore danske virksomheder, der udvikler udstyr til hurtig påvisning af mikroorganismer, der fører til sygdom.

”I CiPoC fokuserer vi på at opbygge komponent- og platformteknologier til anvendelse ved diagnosticering af bakterier. I centret har vi et unikt partnerskab, fordi vi tilsammen dækker den viden, virksomhederne har brug for. Vi kan dermed bygge bro mellem idé og marked”, fortæller Morten Bech, DELTA.

Udover adgangen til CiPoCs allerede etablerede komponent- og platformsteknologier kan forskningsinstitutioner og virksomheder trække på centrets viden og kompetencer inden for forskning, design og fremstilling af diagnostiske løsninger. Ifølge Morten Bech betyder det, at virksomhederne kan operere med en lavere teknologisk og økonomisk risikoprofil.

”Formålet med CiPoC er at skabe grobund for udvikling og markedsføring af diagnostiske løsninger både i Danmark, men også på det internationale marked, hvor efterspørgslen efter nye løsninger på problemer der påvirker sundhed og velfærd er enorm. Der er derfor store markedsfordele ved at være i front”, fortæller Morten Bech.

Videnspredning er centralt

For CiPoC er det derfor en helt central opgave at sprede ny viden og teknologi og gøre den anvendelig for danske virksomheder i medicobranchen. Et af de centrale redskaber er netværksgruppen Point of Care.
Om baggrunden for etableringen af netværksgruppen fortæller Morten Bech:

”Det er ofte sådan, at virksomhederne udvikler løsninger til brug i et bestemt miljø som fx til at måle bakterier i fødevarer, i vandet, i sundhedssektoren eller på sigt i folks eget hjem. Vi kan se, at mange virksomheder har et meget smalt fokus på det miljø, de udvikler løsninger til. Men uanset hvilket miljø virksomhederne udvikler udstyr til, så er fællesnævneren, at folk bliver syge af bakterien”, siger Morten Bech og fortsætter:
”Med netværksgruppen vil vi gerne bringe virksomhederne sammen, for vi er sikre på, at de kan lære af hinanden, samtidig med det er et ideelt forum for os som GTS-institut at sprede og dele ny viden i”.

En af de SMV-er, der har haft glæde af at være med i netværksgruppen Point of Care, er Actura Nanotech ApS.  Virksomheden er en produktions- og udviklingsvirksomhed med hovedkompetencer inden for meget præcise og komplekse mikro- og nanostrukturer i plastik.

SMVér har glæde af netværk

”Vi deltager for at holde os informeret om den nyeste viden og teknologiske muligheder. Samtidig får vi viden om, hvem der er de vigtigste aktører på markedet. Netværket giver også mulighed for at sparre med de andre virksomheder og giver mig adgang til at drøfte problemstillinger i et fagligt relevant forum.”, siger direktør i Actura Nanotech ApS, Morten Olesen.

En anden virksomhed, der er med i netværksgruppen, er HEED Diagnostics, der udvikler teknologier til identifikation af bakterier:

”Vi har brugt netværksgruppen til erfaringsudveksling med leverandører og mulige samarbejdspartnere. Netværket betyder, at vi kan være på forkant i forhold til viden om, hvordan markedsudviklingen vil blive. Et andet centralt aspekt har været, at der er kommet mere power og volumen bag det område, vi repræsenterer. Via netværksgruppen har vi været i dialog med beslutningstagere, og her var det klart min oplevelse, at de gav sig mere tid og gjorde sig mere umage, fordi vi var flere virksomheder. Vi kan selvfølgelig godt hver især forsøge at påvirke centrale beslutningstagere fra fx hospitalsverdenen, men sammen står vi stærkere”, siger direktør Jeppe Resen Amossen fra HEED Diagnostics.

For at kunne målrette de temaer, der bliver taget op i netværksgruppen har DELTA spurgt ind til, hvad virksomhederne især er optaget af at få hjælp til.  Virksomhederne har især peget på tre ting. For det første hvordan man skaffer finansiering, for det andet hvordan man lever op til internationale regler og krav – og for det tredje viden om teknologier, der allerede findes.

”Især i forhold til de to sidste ting kan DELTA bidrage i kraft af sin GTS-rolle”, fortæller Morten Bech.

Denne case har været bragt i en forkortet udgave i “Performanceregnskab for GTS-net 2013“.