Det er vigtigt at ejere af ejendomme med ældre altaner får kontrolleret, om altanerne stadig er sikre. Dette gælder særligt den udkragede altantype med udliggerjern. Teknologisk Institut har udgivet flere vejledninger, hvor ejendomsejere kan se faresignalerne på, om en altan skal grundigt undersøges.

GTS-instituttet udfører hvert år et større antal tilstandsundersøgelser af altaner og har udgivet flere vejledninger, hvor bygningsejere kan få råd og vejledning til at vurdere altanernes behov for tilstandsundersøgelse.

Her påpeges der blandt andet, at når altankollaps opstår, skyldes det, at altanen, grundet slid fra tidens tand, ikke længere har fuld bæreevne. Ofte sker altankollaps først, når altanen bliver udsat for stor belastning, for eksempel når mange personer opholder sig på altanen samtidig. Når en altan kollapser, er det derfor ofte med stor personskade til følge.

“Nedbrydning af en altan, vil ofte kræve, at flere væsentlige og almindelige nedbrydningsmekanismer er opfyldt på samme tid. Især ejere af altaner i ældre bygninger skal være opmærksomme på faresignalerne. De kan fx være at betonen er begyndt at revne og der er afskalling af beton over rustent stål”, siger teamleder Allan Skydsbæk Hansen, Teknologisk Institut.

Pas især på udkragede altaner med udliggerjern

Det er især de såkaldt udkragede altaner med udliggerjern – som er udbredt i byggeri fra før 1960erne – som kan være særligt farlige, da brud på udliggerjernene kan give et uvarslet kollaps.

En udkraget altan er en konstruktionstype, hvor altanpladen går ud fra ejendommens facade uden nogle synlige understøtninger. Betonpladen, som udgør altanens gulv, indeholder skjulte stålprofiler som går gennem bygningens facade og ind i etageadskillelsen – de såkaldte udliggerjern.

Tegnene på nedbrydning af en altan kan være:

  • Afskallet beton, løse slidlag, spredte betonskader, revner hvor beton og murværk er sammenbygget samt generel begroning af overflader
  • Opbulninger i betonen eller rødbrune udfældninger på betonens overflade. Det kan være tegn på nedbrydning af armeringen.
  • Hvide udfældinger, som kan være tegn på at der foregår kemisk nedbrydning pga. kalk fra gennemsivet vand. Hvide udfældninger kan dog også være uden betydning for altanens tilstand, men det kan være en indikator for at altanen skal efterses nærmere
  • Nedbrudte belægninger kan være en væsentlig årsag til at tilgang af fugt, som er en af de mest almindelige årsager til skader på udendørs betonkonstruktioner.

Læs mere og hent vejledningerne her