Er innovation for alle? Skal vi spise frikadeller og/eller plantebøf i fremtiden? Og hvordan gør vi os klar til den næste krise? Det er temaerne for de tre debatter, som GTS-foreningen afholder, når Folkemødet på Bornholm går i gang midt i juni. Vi holder også en reception sammen med Teknologisk Institut og Opfinderrådgivningen – og du er inviteret.

GTS-foreningen deltager også i 2023 med debatter om, hvordan vi bedst skaber fremtidens bæredygtige samfund. Denne gang foregår debatterne i tre forskellige telte.

Læs mere her – og så håber vi, at du vil sætte et kryds i din kalender og kigge forbi!

Er innovation for alle?
– eller skal vi satse på de virksomheder, der kan og vil?

Fredag d. 16. juni kl. 10:00:11:00, G12 Dansk Metal teltet

Danmarks vækst og velfærd står og falder med virksomheders evne til at udvikle sig og forblive konkurrencedygtige. Desværre viser undersøgelser, at færre og færre virksomheder er innovative. Hvad skyldes det? Har vi i dag de instrumenter og den viden, der gør det muligt for virksomheder hurtigt at udvikle sig?  Er der gået ”velfærd” i erhvervsfremme, så tilbud til virksomheder smøres for bredt ud? Skal vi begynde at satse på dem, der kan og vil? Hvordan skaber vi en bedre sammenhæng i tilbud med et styrket samarbejde på tværs af aktører? Og er der brug for en national innovationsstrategi?

Paneldeltagere

 • Lars-Christian Brask, erhvervsordfører, Liberal Alliance
 • Dorte Zacho, ejer, 360 grader
 • Emil Drevsfeldt, erhvervspolitisk chef, Dansk Metal
 • Ole Sinkjær, vicedirektør, Innovationsfonden
 • Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Juan Farré, adm. dir. Teknologisk Institut

Moderator: Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen

Omtale på folkemødehjemmesiden

Frikadeller eller plantebøf: Hvad skal på din tallerken i 2030?

Fredag d. 16. juni 15:15-16:15, J29, Folkemødescenen

Det globale fødevaresystem står for ca. 30 procent af de globale drivhusgasudledninger. Der er med andre ord brug for at omstille erhvervet i hele værdikæden fra jord til bord. Det gælder ikke mindst i Danmark, hvor vi har en stor animalsk produktion og forbrug. Vi skal hurtigt finde svar på, hvordan vi fremmer en mindre klimabelastende fødevareproduktion. Men hvordan sætter vi fart i omstillingen? Er der brug for at omstille store dele af den animalske produktion? Og hvordan og hvad skal landmanden så producere? Hvem skal trække udviklingen: Branchen, forbrugerne eller politikerne?

Paneldeltagere

 • Anna Bak Jäpelt, medlem af Ungeklimarådet siden marts 2022, bæredygtighedsansvarlig i Tænketanken Frej
 • Per Larsen, fødevarer- og landbrugsordfører for Konservativt Folkeparti
 • Ebbe Korsgaard – Seniorkonsulent, Planter & Planterige Fødevarer, Landbrug & Fødevarer
 • Sara Sande, chef for Direct Investment, Agrifood & Energy, EIFO
 • Juan Farré, adm. dir. Teknologisk Institut

Moderator: Journalist Julie Søgaard

Omtale på folkemødehjemmesiden

Vi skal være klar til den næste krise!

Lørdag d. 17. juni kl. 10:15-11:15 i D5 Brandstationens debattelt

Hvis ikke allerede klimakrisen har gjort det tydeligt, så gjorde coronakrisen og forsvarskrisen det: Når kriser rammer, er det helt afgørende at have et modstandsdygtigt samfund, der kan modstå og omstille sig. Og her spiller erhvervslivet en særlig rolle. Men hvordan opbygger vi som samfund bedst et beredskab, der gør det muligt for virksomheder hurtigt at omstille sig? Hvad er det for viden og kritiske ressourcer, som er afgørende, og som de ikke selv kan huse? Er modstandsdygtighed i dag blevet vigtigere end vækst? Og hvordan bakker samfundet bedst virksomhederne op?

Paneldeltagere:

 • Mette Reissmann, erhvervsordfører, Socialdemokratiet
 • Thomas Hofman-Bang, adm. dir., Industriens Fond
 • Laura Klitgaard, formand, Ingeniørforeningen
 • Juan Farré, adm. dir. Teknologisk Institut

Moderator: Journalist, Karen Dich

Omtale på folkemødehjemmesiden

Reception med fokus på bæredygtig omstilling af erhverv og samfund

Hvordan tackler vi bedst kriser og skaber en bæredygtig omstilling af erhverv og samfund? Og kan helt almindelige danskeres ualmindelige ideer være med til at løse fremtidens udfordringer?

Det vil vi gerne invitere dig til en uformel samtale om, når Teknologisk Institut, Opfinderrådgivningen og GTS-foreningen holder en reception på årets Folkemøde på Bornholm.

Receptionen finder sted d. 16. juni kl. 16.45-18.00 i Opfinderrådgivningens telt, Kampeløkke Havn E15.

Kom og mød direktør for Innovationsfonden, Cecilie Brøkner og adm. direktør, Juan Farré fra Teknologisk Institut, der med et kort oplæg lægger op til en samtale om, hvordan vi med udgangspunkt i ny viden og teknologi udvikler fremtidens bæredygtige samfund.

Hent invitationen her

Nogle af GTS-institutterne deltager også med egne arrangementer på dette års Folkemøde. Få mere information om det enkelte arrangement nedenfor.

Alexandra Instituttet

Teknologisk Institut