Programmet SMV:Digital hjælper små- og mellemstore danske virksomheder med rådgivning, kompetenceudvikling og investering inden for den digitale udvikling. Nu udpeges Lars Fremerey fra GTS som en del af rådet for SMV:Digital.

Danske virksomheder er generelt blandt de mest digitale i verden, og det er afgørende. Analyser viser nemlig, at digitalisering øger produktiviteten, styrker den grønne omstilling og kan være et led i at afhjælpe manglen på arbejdskraft.

SMV:Digital

Selvom de danske virksomheder generelt er meget digitale, så er de små og mellemstore virksomheder (SMV’er) dog markant mindre digitale end de store. Det skyldes bl.a., at SMV’er mangler viden om mulighederne i digitalisering, kompetencer til at gennemføre en digital udvikling og økonomi til investeringer. Det er netop disse begrænsninger som SMV:Digital tager fat på.

”Ønsket om at digitalisere er heldigvis stort blandt SMV’erne. Alene sidste år var der mere end 4300 ansøgninger om at modtage tilskud via SMV:Digital. Rådet for SMV:Digital har derfor en vigtig opgave med at samle op på de gode eksempler på digitale rejser i danske SMV’er, så de kan inspirere andre SMV’er”, siger digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre.

SMV:Digital startede i 2018, og har i perioden 2018 til 2022 støttet knap 6000 digitale SMV-projekter. Med finansloven fra 2022 er SMV:Digital blevet styrket og programmet kører nu frem til 2025.

Programmet skal hjælpe SMV’er med digital udvikling ved samlet set at overvinde de barrierer, der i dag begrænser virksomhedernes digitalisering. Det sker gennem en række tilbud i form af viden og vejledning om digital udvikling, tilskud til privat rådgivning og investeringer og hjælp til kompetence- og ledelsesudvikling.

GTS med ved bordet

Det er en kerneopgave i GTS at nå bredt ud til små og mellemstore virksomheder med et uforløst potentiale for vækst. Netop derfor kan GTS bidrage med stor erfaring til SMV:Digital, og arbejdet med de danske SMV´er.

Udviklingschef hos GTS-foreningen, Lars Fremerey fortsætter fremover som en del af rådet for SMV:Digital, som skal rådgive om tilrettelæggelse af indsatser og den overordnede strukturering af programmet. Lars Fremerey har fra hans mange år i GTS stor erfaring med, hvordan programmer som SMV:Digital kan bidrage til SMV´ernes teknologiudvikling og innovation.

Direktør i GTS-foreningen, Ragner Heldt Nielsen siger følgende om GTS-deltagelsen i SMV:Digital,

”Det er en stor glæde, at vi fra GTS igen kan medvirke til at understøtte arbejdet i Rådet for SMV:Digital. En øget digitalisering af de mindre danske virksomheder er helt afgørende for sikring af fortsat konkurrenceevne. Der er meget viden at hente fra de allerede gennemførte projekter, så vi sikrer at endnu flere virksomheder kommer længere i deres digitale udvikling.”

Du kan læse mere om SMV:Digital, og hvordan din virksomhed kan få gavn af programmet her