De to GTS-institutter DHI A/S og FORCE Technology er med i netværket India-Denmark Water Technology Innovation Network. Netværket har til formål at udforske forsknings- og innovationsmuligheder i samarbejde mellem danske og indiske forskningsinstitutter, universiteter, GTS-institutter, klyngeorganisationer og vandmyndigheder.

Indien og DHI

Indien står over for kritiske udfordringer med vandmangel, og landet er i gang med en række ambitiøse initiativer, der skal føre til en mere bæredygtig forvaltning af landets vandressourcer og vandmiljøer. DHI har været aktiv i Indien i 30 år og samarbejder, med udgangspunkt i lokale kontorer i Delhi og Chennai, tæt med statslige og lokale myndigheder og vandforsyninger omkring løsninger på vandudfordringer på tværs af Indiens delstater. Fra vandressourceprojekter til katastrofeforebyggende initiativer har GTS-instituttet bidraget med avanceret teknologi kombineret med kapacitetsopbygning og videndeling.

Tidligere på året var DHI en del af den delegation, der ledsagede det danske kronprinspar til New Delhi på invitation af Indiens vicepræsident Jagdeep Dhankhar for at deltage i det indisk-danske topmøde ‘Partners for Green and Sustainable Progress’. Det nye netværk bygger videre på erfaringerne fra dette topmøde og har planer om at udforske og højne forståelsen af behovene og udfordringerne i den urbane vandsektor i Indien for at bane vejen for nye muligheder for samarbejde.

Mål og ambitioner for det nye netværk

Det nye netværk er finansieret af Global Innovation Network Programme gennem det danske Uddannelses- og Forskningsministerium. Partnerne vil fokusere på muligheder inden for den kommunale vandværdikæde, dvs. vandforsyning, spildevandshåndtering og oversvømmelses- og tørkehåndtering, inkl. vurdering og afbødning af klimaforandringer. Partnerne sigter mod at afdække teknologiske vandudfordringer i Indien og opnå en bedre forståelse af forsknings- og innovationsbehovene med fokus på, hvordan teknologier som Internet of Things (IoT), datastyring, modellering og maskinlæring kan løse udfordringer med at sikre de indiske borgere adgang til rent vand.

Netværket har også ambition om at bane vejen for øget samarbejde mellem danske SMV’er og indiske virksomheder og dermed udvide det dansk-indiske vandsektorsamarbejde i et bredere perspektiv.
Med etableringen af India-Denmark Water Technology Innovation Network har projektpartnerne taget et konkret skridt hen mod at omsætte det grønne strategiske partnerskab mellem Danmark og Indien til handling. Initiativet understøtter således premierministrene Modi og Frederiksens ambition om at styrke det dansk-indiske samarbejde om at accelerere den grønne omstilling og bekæmpe klimaforandring og dermed udmønte den fælles handlingsplan for miljø, vand, cirkulær økonomi og bæredygtig byudvikling.

Fakta om innovationsnetværket

India-Denmark Water Technology Innovation Network er en gruppe af udvalgte institutioner og organisationer inden for vandforsknings- og udviklingsværdikæden, som har til formål at udforske mulighederne for forsknings- og innovationsprojekter omkring sikkert vand i den kommunale vandværdikæde. Partnerne er DHI, FORCE Technology, brancheorganisationerne CLEAN og Water Valley Denmark, DTU, Indian Institute of Technology Bombay og Pune Knowledge Cluster.

Netværket har netop afholdt workshops med interessenter i tre byer i Indien; Chennai, Pune og Mumbai, og Anne Mette Holt fra DHI stod i spidsen for arrangementet.

Foto: DHI