I et nyt samarbejde mellem Arla Foods, SPX Flow, FORCE Technology, og Alexandra Instituttet bruges en digital løsning til overvåge mikrobielvækst, så det bliver nemmere at planlægge, hvornår fødevare- eller mejeriproduktionsanlæg skal rengøres.

Clean-in-Place (CIP)-planlægning kræver et system, hvor udstyr og rør i et fødevare- eller mejeriproduktionsanlæg kan rengøres og desinficeres uden at skulle afmonteres, hvilket sikrer mere ensartet hygiejne og reducerer nedetiden.

Nu samarbejder FORCE Technology, Alexandra Instituttet, Arla Foods og SPX Flow om at finde en ny måde til at overvåge mikrobielvækst digitalt, så det bliver nemmere at planlægge, hvornår der skal rengøres.

Regelmæssig rengøring

Regelmæssig rengøring er afgørende i mejeriproduktion, fordi indholdet af termoresistente mikroorganismer spiller en essentiel rolle i dannelsen af biofilm i pladevarmeveksleren.

“Dannelse af biofilm er forskellig fra gård til gård; dermed indeholder mælken fra gårdene forskelligt niveau af mikroorganismer fra biofilm. Det er niveauet af mikroorganismer fra biofilmen, der er vigtig i forhold til dannelsen af biofilm i produktionsudstyret på mejerie, siger Annette Baltzer Larsen, Senior Consultant i FORCE Technologys Audit and Verification.

I dag har mejerier typisk 6-7 timers produktionstid for at være på den sikre side. Noget mælk kan tåle 12-14 timers produktionstid, uden at man går på kompromis med kvaliteten, men problemet er, at mejeriproducenter ikke vil løbe den risiko, da de ikke ved, om det er sikkert med længere produktionsperioder. Med det nye samarbejde forsøger man at eliminere denne risiko, og derved skabe grundlag for øget effektivitet uden at gå på kompromis med kvaliteten af produktet.

Digitale værktøjer og online prædiktioner

Formålet med samarbejdet er at komme med online prædiktioner af biofilmvækst, så beslutningstagere kan planlægge og optimere CIP for at reducere risikoen for at kontaminere mejeriprodukter. Her håber man på at kunne optimere produktionsudstyrets effektivitet og vedligehold på varmevekslere.

FORCE Technology udvikler en digital tvilling af SPX’s varmeveksler og en model af biofilmvækst og implementerer tvillingemodellen på Alexandra Instituttets AR-platform, som skal demonstreres på Arla Foods’ mejeriproduktionsfacilitet i Taulov.

Du kan læse mere om projektet og de fire samarbejdspartnere her

Foto: Alexandra Instituttet