FORCE Technology har bidraget med mekaniske tests af komponenter på Perseverance roveren, der netop er landet på Mars. Samarbejdet har spillet en lille, men langt fra ubetydelig rolle i Mars missionen.

NASA er lykkedes med at lande roveren Perseverance på Mars. Inden roveren er kommet så langt, er der foretaget utallige forsøg med materialer og komponenter for at være så sikker som muligt på, at missionen rent faktisk kunne lykkes.

Atmosfæriske forhold på Mars ændrer farver

En del af NASAs mission går ud på at tage billeder af Mars’ overflade. Udfordringen er, at farverne på billederne bliver påvirket af, om der er masser af rødt støv i luften, og på hvilket tidspunkt af dagen billedet er taget.

Derfor har Niels Bohr Institutet udviklet en farvereference, der hedder et calibration target, som kameraerne skal bruge som reference til at sammenligne eller kalibrere deres fotos efter. Det gør billederne brugbare til efterfølgende sammenligninger og analyser.

Denne kalibreringskomponent sidder ovenpå Perseverance og var dermed helt ubeskyttet under den allersidste del af rejsen mod Mars. FORCE Technology har bidraget med en del af NASAs krævede mekaniske kvalifikationstest af Mastcam-Z radiometric calibration target.

Tests sikrer brugbare billeder fra Mars

Hos FORCE Technology blev den udsat for en voldsom test, en såkaldt pyroteknisk choktest. Det er en test, som skulle vise, at emnet kunne overleve de kortvarige (millisekunder), men meget voldsomme, g-påvirkninger, der opstod, da NASA affyrede de sprængbolte, som frigav roverens hjul, lige inden den landede på Mars. Peak værdien på disse choktest er over 2000 g (1 g = 1 gange tyngdekraften).

Glæder sig over samarbejdet

”Selvom vores indsats må siges at være en meget lille brik i det store billede, gør det mig pavestolt, at vi på denne måde er med til at sætte et markant dansk aftryk på en mission, som når helt ud i rummet. Og det er jo faktisk et rent skoleeksempel på en af hovedopgaverne for et GTS-institut: at bygge bro mellem den unikke viden som bl.a. findes hos de dygtige danske universiteter og den industri, som ikke bare skal sende produkter ud i verden, men også ud i verdensrummet,” lyder det fra Reliability Specialist Kim A. Schmidt, FORCE Technology.

Du kan læse mere om samarbejdet hos FORCE Technology her