Vi er for alvor trådt ind i de kolde efterårsmåneder, og dermed tændes der for varmen i bygninger rundt omkring i Danmark. Men med dette års usædvanlige varme i september er fugtniveauet i luften stadig meget højt. Ved faldende temperaturer hen over efteråret kan det invitere skimmelsvamp indenfor. Det kan medføre skader og dårligt indeklima.

Nu hvor vejret bliver koldere og danskerne tænder for varmen, er det afgørende at fjerne fugten fra vores bygninger og indeklima. Fugt fra luften kan opfugte især kolde overflader, hvilket kan resultere i skimmelsvamp. Derfor er det ekstremt vigtigt at sikre god ventilation, også i overgangsperioden, er rådet fra Teknologisk Institut.

Korrekt og grundig udluftning

Med de usædvanligt høje temperaturer i september måned har der været et højere vandindhold i luften sammenlignet med sidste år på samme tid. Det høje vandindhold i luften påvirker også materialerne, så fugtindholdet i vægge, tag og terrændæk ligeledes er højt. Det er afgørende, at materialerne regelmæssigt og hurtigt kan afgive denne fugt, da faldende udetemperaturer får fugtniveauet i konstruktionerne og på indvendige overflader til at stige. Og det kan i værste konsekvens føre til skimmelsvampevækst.

Britt Haker Høegh, der er seniorspecialist på Teknologisk Institut, anbefaler at lufte ud regelmæssigt og flere gange dagligt. Det bidrager til et sundt indeklima og fjerner overskydende fugt.

“God ventilation er 2-3 gange dagligt med 5-10 minutters gennemtræk i bygningen med mindst et vindue per lokale helst på vidt gab, samtidig med at de indvendige døre står åbne. Klapper dørene i? Det er jo det, der er meningen med gennemtræk – så luk ikke dørene, men sæt dem fast med en dørstopper, og nyd, at det gavner indeklimaet”, siger Britt Haker Høegh.

Moderat varme i ubenyttede rum

I følge Britt Haker Høegh, skal man også være opmærksom, hvis man har ubenyttede bygninger eller rum, hvor man skruer helt eller delvist ned for temperaturen. Det skal så vidt muligt undgås, da det er vigtigt at opretholde en jævn temperatur i hele boligen for at minimere risikoen for skimmelsvampevækst.

“Det er vigtigt at opretholde en moderat varme, også i ubenyttede rum, herunder i kældre. Temperaturforskellen mellem to lokaler kan nemlig medføre et højt fugtniveau i det kolde rum og øge risikoen for skimmelsvampevækst på overfladerne. Hvis man skruer for langt ned for temperaturen i kældre, kan det i værste fald give indeklimagener og skimmelsvampevækst på både indbo og materialer. Særligt ved ældre og fugtige kælder skal man være forsigtig med at sænke temperaturen”, siger Britt Haker Høegh.

Læs hele artiklen her, og få blandt andet råd til, hvordan du bør forholde dig til kondensdannelse på dine vinduer.

Foto: Unsplash