Sidste år investerede FORCE Technology i en fuldautomatisk kraftmaskine, som er den største af sin slags i Danmark. Denne investering har været til glæde for den 27-mands store virksomhed, Eilersen Electric A/S, der i snart 50 år har solgt vejeceller. 

Af Dorthe Sjøbeck Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

Da en af verdens førende fødevareproducenter valgte at udskifte sin Schweiziske leverandør af alle vejeceller i en eksisterende fabrik i Mexico ud med digitale vejeceller fra Eilersen Electric A/S hang det bl.a. sammen med, at vejecellerne bliver kalibreret af FORCE Technology.

Vejeceller har ofte en levetid på over 20 år. Derfor stiller producenter krav om vejecellernes målekorrekthed i hele levetiden. Selv de mindste afvigelser i målingerne øger risikoen for fejl i hele produktionslinjen. Unøjagtige målinger kan få store økonomiske konsekvenser for fødevareproducenten.

Derfor bliver Eilersen vejeceller til fødevareproducentens fabrik i Mexico kalibreret på FORCE Technologys fuldautomatiske kraftmaskine, som er den største af sin slags i Danmark. Da hver enkel vejecelle skal kunne måle op mod 500 tons, skal der visse kræfter i spil for at konfigurere og kalibrere den.

Efter kalibrering udsteder FORCE Technology et individuelt certifikat, der er anerkendt af ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Det giver en garanti for, at kalibreringen af vejecellen er udført efter gældende standarder, og at vejecellens måleusikkerhed er minimal i forhold til tolerancen.

”Et certifikat fra FORCE Technology skaber troværdighed om kvaliteten af vores produkter. Derfor understøtter adgangen til den viden og de kompetencer vi finder hos FORCE Technology vores mulighed for at sælge vores produkter på eksportmarkederne blandt andet som her i Mexico”, fortæller Frederik Juul Eilersen, General Manager i Eilersen Electric A/S,

Nærhed til faciliteter er vigtig

Når en vejecelle bliver kalibreret, sker det altid med tilstedeværelse af FORCE Technologys kalibreringseksperter og fagpersonale fra Eilersen, der i fællesskab overværer kalibreringen.

”Da kunderne i stigende omfang efterspørger hurtig levering betyder nærheden til testfaciliteten hos FORCE Technology rigtig meget”, siger Frederik Juul Eilersen og fortsætter: ”Som dansk producent er det ekstremt vigtigt, at FORCE Technology foretager investeringer i nye faciliteter, der gør det muligt også i fremtiden at foretage test og certificeringer i Danmark. Uden disse investeringer ville knowhow forsvinde ud af Danmark, og det ville gøre det svært for os at bevare fleksibiliteten i forhold til vores kunder”.

De første 50 vejeceller er allerede leveret til produktionsstedet i Mexico efter at være blevet kalibreret hos FORCE Technology. Potentialet er 300 vejeceller i alt over de kommende 1-2 år.

Fakta

Vejecellerne fra Eilersen Electric A/S er baseret på et patenteret måleprincip og bliver bl.a. brugt i industriproduktion, hvor mængder og dosering bliver styret på grundlag af vægt.

FORCE Technologys kraft laboratorium kan håndtere tryk på op til 500t (5000 kN) og et træk på op til 200t (2000 kN) med en nøjagtighed på 0,02 % relativ. Det gør den 5 gange mere nøjagtig end eksisterende kraftkalibreringsudstyr på det danske marked.

På grund af vejecellens robuste design og høje egenvægt bruger man en kran til at montere vejecellen i kraftmaskinen op i en 2 meters højde. Først udfører man en testkalibrering for at konfigurere den digitale vejecelle. Derefter sker den egentlige kalibrering af vejecellen, som bliver belastet med op til 500 tons.

Performanceregnskab for GTS-net 2018

Denne artikel har i en lidt forkortet udgave været bragt i Performanceregnskab for GTS-net 2018, der giver en status på udviklingen i GTS-institutterne og er krydret med en masse eksempler på, hvordan GTS-institutterne samarbejder med dansk erhvervsliv.

Foto: Eilersen Electric A/S