COWI har et tæt samarbejde med flere GTS-institutter. Det gælder fx DHI, som har opbygget numeriske modeller om vand og natur. Eller FORCE Technology, hvor COWI benytter instituttets skibssimuleringsmodeller og faciliteter.

Af Dorthe Sjøbeck Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

DHI er verdensførende med deres MIKE21 modeller, der simulerer strømninger og bølger i naturen. Det fortæller Ole Juul Jensen, der er senior teknisk direktør for ”Vandbygning og Kystteknik” i COWI.

COWI interesserer sig især for software, der viser vands strømning i naturen og rundt om konstruktioner og for bølgers udbredelse tæt ved kysten og ind i havne. For bølger gælder det også bølgers udbredelse tæt ved kysten og ind i havne.

”Vi bruger resultater fra modellerne til at sikre, at vores anlægsprojekter ved bl.a. kyster kan modstå de belastninger, de udsættes for fra bølger og strømning. På det numeriske område er DHI klart nummer et i verden. DHI har desuden fysiske modelfaciliteter, der stadig i dag er et vigtigt værktøj, især i forbindelse med verifikation af moledesign”, siger Ole Juul Jensen.

COWI samarbejder også jævnligt med FORCE Technology. Her er det især deres unikke numeriske SIMFLEX modeller til skibsmanøvrering, COWI bruger, da COWI har installeret PC-modellen in-house. COWI benytter også deres store faciliteter til skibssimulering:

”Her kan man træne navigering i havneudformninger og sejlrender, så man fx ikke sejler ind i molen under kraftig vind eller strøm. Dem bruger vi til udformning af havne og sejlrender m.m. Ofte starter vi in-house med PC-modellen, og så afprøver vi til sidst tingene i deres store simulator”.

Ole Juul Jensen fortæller, at brugen af DHI og FORCE Technologys modeller er en integreret del af havnerådgivning i dag. COWI samarbejder desuden med andre GTS-institutter som fx Teknologisk Institut.

Ole Juul Jensen glæder sig over, at det i et lille land som Danmark er muligt at have GTS-institutter, der på udvalgte områder er helt i front:

”Det kan kun lade sig gøre, hvis samfundet understøtter deres videnopbygning, så de kan arbejde på forkant med teknologierne. Da vi er en international virksomhed, skal de være blandt de bedste for at være interessante for os”.

Ole Juul Jensen peger på, at GTS-institutterne varetager en central rolle ved at bringe forskningsbaseret viden i spil i virksomhederne.

”GTS-institutterne bruger mange år på at sætte sig ind i tingene og er med til at udvikle ny viden. De kan transformere denne viden til løsninger og modeller, der er nemme at bruge for os virksomheder. Derfor er GTS-institutterne et vigtigt bindeled mellem universiteter og de praktiske rådgivere”, siger Ole Juul Jensen.

Performanceregnskab for GTS-net 2019

Denne case har været bragt i Performanceregnskab for GTS-net 2019 – hent regnskabet her