Ny uddannelse skal sætte fokus på kvaliteten af de tekniske installationer i nybyggeriet. Dette skal bidrage til at sikre en effektiv og energioptimal drift i bygninger.

Med sin seneste uddannelse, Funktionssagkyndig, har Teknologisk Institut sat fokus på de udfordringer der typisk kan være med at dokumentere, at nye installationer i byggeriet efterlever Bygningsreglementets krav.

Derfor har Teknologisk Institut udviklet et nyt kursusforløb, som skal ruste teknikere til at kunne foretage funktionsafprøvning af bygningers tekniske installationer.

”Hvert byggeri er unikt, så der skal lægges en ny plan hver gang, for at bygherre kan få sin ibrugtagningstilladelse til tiden og uden unødige omkostninger. Ved kurset får deltagerne kørekort til at tage ansvar for funktionsafprøvning i en større bygning. Det er en tværfaglig disciplin, der handler meget om roller og ansvarsfordeling, tilrettelæggelse og konkret viden om hvilke krav, der skal opfyldes”, siger forretningsleder Kristian Vielwerth, Teknologisk Institut.

Sikrer optimal drift i bygninger

Funktionsafprøvning er – udover det gældende krav i Bygningsreglementet – også en forudsætning for at sikre en effektiv og energioptimal drift af bygninger. Det har med den nuværende energikrise fået et naturligt øget fokus.

Målgruppen for den nye uddannelse er blandt andet for VVS-installatører, el-installatører, ventilationsinstallatører, entreprenører, bygherrerådgivere, kommunale sagsbehandlere, bygherrer og driftspersonale. Der er på nuværende tidspunkt uddannet mere end 50 teknikere, som har gennemført uddannelsen og bestået den afsluttende prøve på Teknologisk Institut. Listen med uddannede teknikere opdateres løbende, efterhånden som flere teknikere får gennemført uddannelsen.

Udover selve uddannelsen er der, for at gøre det enkelt for bygningsejere og entreprenører at finde en tekniker med relevant faglig viden, etableret en ny hjemmeside funktionssagkyndig.dk, hvor det er enkelt at finde en uddannet tekniker.

Desuden er der på hjemmesiden også yderligere information om uddannelsen samt beskrivelse af kompetencekrav og kursusterminer.

Du kan læse pressemeddelelsen her

Foto: Teknologisk Institut