GTS-instituttet DHI tager del i nyt samarbejde, der har til formål at beskytte og skabe opmærksomhed omkring havmiljø og biodiversitet i Nordsøen. Det skal blandt andet ske gennem frigivelsen af mere end 30 års havmiljø-data, der nu skal være til rådighed på en åben portal.

Sætter fokus på havmiljøet

I mange år har Nordsøen været centrum for den danske energiproduktion. Dette både i kraft af udvinding af olie og gas fra undergrunden, men også opstillingen af havvindmøller, som i fremtiden vil intensiveres. Desuden vil offshore CO2 lagring også fortsat tage fart. Alt dette påvirker havmiljøet

DHI og TotalEnergies, på vegne af DUC, er derfor gået sammen om at udvikle en offentlig portal, hvor årtiers havmiljødata stilles til rådighed for interesserede. Portalen hedder North Sea Environment Portal, og skal give et solidt og databaseret grundlag for at passe på det danske havmiljø og bidrage positivt til at modvirke biodiversitetskrisen .Formålet er at skabe det bedst mulige grundlag for udarbejdelsen af robuste planer til beskyttelse af havmiljøet.

Viden danner grundlag for beslutninger

DHI har indsamlet og leveret miljødata til DUC i mere end 30 år og står for opbygningen og udviklingen af den nye portal:

”Første skridt i beskyttelse af livet i havet er at forstå, hvordan tilstanden er, og ikke mindst hvordan den udvikler sig over tid. Det kræver masser af data og stor faglig viden om, hvordan data skal behandles og formidles til interessenter, for at de kan bruges som reel beslutningsstøtte. I den forbindelse oplever vi, at en transparent og åben adgang til information kan være afgørende for at skabe handling og sætte ekstra fart på arbejdet med at sikre havmiljøets tilstand og biodiversitet,” siger Mikael Kamp Sørensen, direktør og leder af DHI’s forretningsenhed for energi.

I en nyligt vedtaget aftale om udbygning af havvindmøllerparker i Danmark, stilles der skærpede krav til bæredygtighed og om monitorering af havbunden. Her vil North Sea Environment Portal kunne bruges til både at søge historiske data og opdatere med nye data. Det kan bidrage til at fokusere indsatser og samtidig styrke monitoreringen af havmiljøet.

Læs mere om samarbejdet her

Foto: TotalEnergies Denmark.