Med det nye ´Datadrevne Køkken´, kan kokke- og ernæringselever blive bevidste om energi- og vandbesparelse og reduktion af madspild. Det er resultatet af et samarbejde mellem Teknologisk Institut og Hotel- og Restaurantskolen.

Fremtidens kokke og ernæringsassistenter bliver nu mere bevidste om, hvordan de kan optimere madlavningen, så den bliver mere klimavenlig med mindre energi- og vandforbrug og madspild. Det sker ved, at en del af undervisningen på Hotel- og Restaurantskolen i København er lagt i et køkken, hvor målere viser konkret elforbrug ved ovn, elkomfur (masseplade), induktionskomfur samt på vandforbrug. Sammen med et værktøj, som viser det konkrete madspild og CO2-effekten af at minimere madspild, skal det give en datadreven viden om, hvordan man kokkererer mest klimavenligt – uden at det går ud over smagen.

Måler energiforbrug, madspild og CO2 påvirkning

Et af skolens undervisningskøkkener er blevet indrettet med måleinstrumenter og dertilhørende softwareprogrammer, hvor eleverne konkret kan følge, forstå og sammenligne, hvordan forskellige madlavningsteknikker påvirker ressourceforbruget, fx energiforbrug ved forskellige tilberedningsmetoder, madspild i madlavningen og CO2 påvirkning på både madspild og energiforbrug.

Tidligere har der kun været såkaldte hovedmålere, men nu er der sat el, varme og vandmålere på de enkelte apparater i et undervisningskøkken. Det samlede energi- og vandforbrug vises på et stort display i undervisningslokalet, så elever og lærer løbende kan overvåge forbruget.

“Mange storkøkkener har succes med at reducere madspild. Men en barriere er gemt i, at der er udfordringer i at benytte data på de enkelte energiforbrugende redskaber i køkkenet. Desuden skal der ikke være snæver fokus på kun et parameter som bare elforbruget eller mængden af madspild. Formålet er at gøre både undervisere og elever fortrolige med brug af konkrete data i det samlede arbejde”, siger specialist Frederik Rasmussen, Teknologisk Institut.

“Med målingerne bliver det synligt for eleverne, hvor det reelt kan betale sig fx at spare på energiforbruget. Hvis prisen for det endelige produkt bliver for høj i forhold til vandforbrug, elforbrug tid og ikke mindst den endelige smag; Så har vi ikke nødvendigvis skabt det mest bæredygtige produkt”, siger projektleder Michelle Nadia Werther.

Læs mere om projektet her

Foto: Teknologisk Institut