I resultatkontrakten ’20’ernes energisystem’ arbejdes der for, at fremtidens grønne energisystemer kan kobles sammen på mere optimal vis. Projektet kan bl.a. føre til store CO2-besparelser.

Den hastige udvikling inden for intelligente energikomponenter som fx varmepumper, solceller og elbiler og yderligere udbygning af vedvarende energikilder, er de seneste år accelereret kraftigt.

Det skaber et nyt behov for, at de forskellige energisystemer og -komponenter understøtter hinanden og kommunikerer bedre sammen. Formålet er, at de bliver bedre til at udnytte den producerede vedvarende energi, når den er til rådighed. Det skal ske gennem digitalisering, øget integration mellem forsyningssektorer og fleksibelt forbrug på tværs af bygninger, industri og transport. Potentialet er store CO2-besparelser og et stort eksportmarked.

Optimal kobling af intelligente energikomponenter

I resultatkontrakten 20’ernes energisystem vil Teknologisk Institut udvikle teknologier, produkter og testmetoder, der understøtter optimal kobling af smarte energikomponenter som solcelleanlæg, varmepumper, energilagre og ladestandere til elbiler både op mod hinanden og på tværs af energiformer som el, varme og køl og op mod tilgængelige data som vejrdata og elpriser.

”Danmarks digitale modenhed er generelt høj, men digitalisering og sektorkobling i de grønne energisystemer er ikke slået tilstrækkeligt igennem endnu. Fremtidens energisystemer skal koble en lang række specialiserede energiteknologier sammen. Ved at kigge på energikomponenters samspil på tværs af sektorer kan vi sikre, at fremtidens energisystem bliver mere fleksibelt og dermed bedre til at udnytte den producerede vedvarende energi bedre, når den er til rådighed. Her er der brug for at udnytte state-of-the-art-viden og nye demonstrationsfaciliteter, hvor tests, datahåndtering og -opsamling foregår digitalt og dermed bliver mere agilt og flytbart”, tilføjer Simon Møiniche Skov.

22 millioner tons mindre CO2

En analyse fra Dansk Industri viser, at vi ved at tænke intelligent og på tværs af sektorer kan reducere CO2-udledningen i Danmark med 22 millioner tons over de næste 25 år. Analysen påpeger samtidigt, at den globale efterspørgsel efter energieffektive løsninger forventes at stige med 5.000 milliarder kr. frem mod 2040 eller otte gange det samlede globale marked for vindmøller i 2018.

Du kan læse mere om resultatkontrakten på bedreinnovation.dk her

Resultatkontrakter indgås mellem de syv GTS-institutter, herunder Teknologisk Institut, og Uddannelses- og forskningsministeriet for at styrke innovation og konkurrencekraft i dansk erhvervsliv gennem ny teknologi. GTS står for Godkendt Teknologisk Service og GTS-institutterne tilbyder en kæde af teknologiske kompetencer, der rykker grænsen for, hvad der er muligt for virksomheder i hele landet

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Foto: Teknologisk Institut