Hos BIOFOS har man stort fokus på korrekt dokumentation til miljømyndighederne når det kommer til driften af anlæg. Derfor henter BIOFOS viden hos FORCE Technology om standarder og deres fortolkning.

Danmarks største spildevandsvirksomhed

BIOFOS renser spildevand for 1,2 millioner indbyggere i hovedstadsområdet og omdanner ressourcerne til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme. BIOFOS står for driften af tre renseanlæg, hhv. Lynetten, Avedøre og Damhusåen.

En stort led i driften af renseanlæg er dokumentationen om overholdelse af den danske miljølovgivning, herunder kravene til emissions- og lugtmålinger, der læner sig op ad internationale standarder. Derfor har BIOFOS hentet viden hos FORCE Technology om miljørapportering, fortolkning af lovgivning samt gældende og kommende standarder.

Torben Pedersen, der er teamleder hos BIOFOS i Avedøre, udtaler bl.a.:

”Vi føler, vi har sådan et godt samarbejde med FORCE Technology. Vi har tillid til det, de laver. For der skal ikke ret mange fejlberegninger til, så ender det med, at man overskrider de grænseværdier, man har.… Vi kan ikke drive anlægget, uden at der er nogen, der kan hjælpe os med at få det til at være i en stand, hvor vi kan overholde miljølovgivningen.”

Du kan se et fuldt interview om samarbejdet i en video her.