Alle partier står bag den nye aftale om fordeling af forskningsreserven, der især har fokus på grøn omstilling, digitalisering, sundhed og teknologi. GTS glæder sig over, at det i udviklings- og demonstrationsprogrammerne er muligt at få støtte til etablering af faciliteter til test og demonstration.

Med aftalen er der opnået enighed om, hvordan knap 3. mia. kr. fra forskningsreserven skal fordeles i 2022. Aftalen betyder bl.a. at der skal udmøntes 1.574 kr. til ambitiøse og grønne forskningsinitiativer.

Midlerne skal bl.a. gå til at realisere de fire grønne missioner: Power-to-X, fangst, lagring eller anvendelse af CO2, klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion samt cirkulær økonomi. Desuden er der afsat midler til bredere tematiske opslag inden for grøn forskning, teknologiudvikling og innovation inden for syv udvalgte områder.

Midler til etablering af faciliteter til test og demonstration

Med aftalen er der også sikret midler til udviklings- og demonstrationsprogrammerne. Her bliver det nu tydeliggjort, at der kan gives støtte til etablering af test- og demonstrationsfaciliteter inden for temaerne i den grønne forskningsstrategi.

”I GTS glæder vi os over, at alle partier står bag den nye aftale om fordeling af forskningsreserven i 2022. Desuden er vi tilfredse med prioriteringen af grøn forskning og udvikling af ny teknologi, der skaber nye arbejdspladser og eksportmuligheder”, siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen og fortsætter:

”Set med vores briller er det desuden utrolig positivt, at aftalen gør det muligt at bruge midler fra udviklings- og demonstrationsprogrammerne til at etablere faciliteter til test og demonstration. Det er et godt første skridt, for vi står i de kommende år for betydelige behov for opgradering og udbygning af danske virksomheders adgang til faciliteter til test-, demonstration og udvikling”.

Læs hele aftalen her