Mange danske private og offentlige virksomheder gør en indsats for at arbejde bæredygtigt og understøtte FN’s verdensmål. FORCE Technology vil hjælpe virksomhederne med at dokumentere indsatserne.

Som et led i FORCE Technologys vision om at gøre verden til et mere bæredygtigt og sikkert sted, er FN’s 17 verdensmål, også kaldet Sustainable Development Goals (SDG), et centralt pejlemærke.

Det gælder både internt, hvor FORCE Technology tager sin del af ansvaret for at understøtte de 17 verdensmål, og eksternt, hvor instituttet ønsker at hjælpe dansk industri og erhverv med at bidrage til at nå ambitionerne om en grønnere og mere bæredygtig verden i 2030.

Dokumentation af arbejdet med verdensmålene kan både hjælpe virksomhederne med selv at blive tydelige omkring, hvad det indebærer, og styrke deres konkurrenceevne og troværdighed i en national og international kontekst.

”Mange virksomheder ønsker at arbejde aktivt med verdensmålene, men de kan have svært ved at operationalisere dem i deres egen forretning. Både hvad angår processen og det at beskrive, hvordan ens produktion, support og forsyningskæde bliver bæredygtige, og hvordan man kan måle og dokumentere, at de indsatser, man sætter i gang, er bæredygtige og understøtter verdensmålene. Derfor har vi skræddersyet forløb, der kan hjælpe virksomhederne i dette vigtige arbejde,” fortæller Vibeke Holm, Vice President hos FORCE Technology.

Stor sammenhæng mellem ISO-standarder og FN’s verdensmål

Dokumentationen af arbejdet med SDG behøver for mange virksomheder ikke at være en uoverskuelig opgave. Hvis man i forvejen arbejder med ledelsessystemer, som fx ISO 9001 og ISO 14001, kan man med fordel lægge sine SDG-processer i forlængelse af disse. Det gælder bl.a. kvalitets-, miljø-, arbejdsmiljø- og energiledelse og fødevaresikkerhed, som FORCE Technology har hjulpet danske virksomheder med i mere end 20 år.

”I over 20 år har vi uddannet QHSE-eksperter og auditorer i ledelsessystemer, rådgivet virksomheder og organisationer om at implementere ledelsessystemer, og via vores datterselskab FORCE Certification certificeret i henhold til ISO-standarderne. Derfor glæder det os nu at kunne tilføje FN’s verdensmål som forløb, som et naturligt skridt i retningen mod at sikre danske virksomheder og organisationer de bedste forudsætninger for at træde stærkt og konkurrencedygtigt ind i den grønne og bæredygtige fremtid,” afslutter Vibeke Holm.

Du kan læse mere hos FORCE Technology her