De sidste fem år har de små og mellemstore virksomheder været målgruppe for den danske innovationsindsats. Det er en målgruppe på 95 pct. af virksomhederne! Skal vi virkelig være der for alle? Eller skal vi begynde at fokusere på dem, der har vilje og potentiale?

Antallet af danske virksomheder, der investerer i egen forskning og udvikling er faldende. I 2008 stod de 20 mest forskningsintensive danske virksomheder for 44 pct. af de samlede FoU-investeringer. Otte år senere var tallet steget til 55 pct. Udviklingen går med andre ord den forkerte vej. Vi skal have flere virksomheder i gang med innovation. Men hvordan?

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd argumenter i ny rapport for, at vi bør fokusere indsatsen mod de virksomheder, der er innovationsparate – og målrette virkemidlerne, så de rammer behovene i disse virksomheder. Har de en pointe? Eller har Danmark fortsat mest gavn af en bred innovationsindsats, som vi kender den i dag?

I denne debat debatterer vi, hvem der skal være målgruppe for innovationsindsatsen:

  • Skal innovationsindsatsen være rettet mod alle SMV’er? Eller skal vi kanalisere indsatsen hen, hvor den umiddelbart gør mest gavn?
  • Hvad skal der til for at innovationsindsatsen i højere grad bliver en affyringsrampe for innovative små og mellemstore danske virksomheder.
  • Skal innovationsindsatsen være ”en til en” eller ”en til mange”?
  • Og mangler vi en ny globaliseringspulje, som kan fungere som ekstra benzin i innovationsmotoren?

Ordstyrer: Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen

Paneldeltagere

  • Mette Reissmann, forsknings- og innovationsordfører, Socialdemokratiet
  • Ane Buch, direktør, SMVDanmark
  • Dorte Martinsen, adm. direktør, BM Silo
  • Thomas Bech Hansen, medlem af DFiRs bestyrelse og Vice President i FORCE Technology

Hør Thomas Bech Hansen lægge op til debatten her:

Sted: Tech på toppen, F35
Tid: Fredag d. 14. juni 2019, kl. 15:00-15:45
Arrangør: GTS-foreningen/De danske GTS-institutter og Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR)

Se vores øvrige debatter på folkemødet her