Torsdag d. 4. november inviterer Teknologisk Institut til fødevarekonference, der sætter fokus på klimagevinster i hele værdikæden.

Når Teknologisk Institut afholder fødevarekonference i november, vil der være fokus på klimagevinsterne i hele fødevareproduktionens værdikæde.

På konferencen Fremtidens fødevareproduktion – omstilling til klimaneutral værdikæde vil der blive præsenteret bud på klimaoptimering fra realtidsovervågning af dyrevelfærd hos landmanden til effektivisering i fødevareproduktionen og logistik og emballering.

”For at den danske fødevareproduktion kan transformeres til produktion af klimaneutrale fødevarer, et det nødvendigt at se ind i hvert enkelt led i værdikæderne. Hvis vi skal nå de ambitiøse mål om reduktion af klimabelastning, skal vi finde løsningerne i både eksisterende og nye værdikæder.”

”For eksempel er der fuld fokus på udnyttelsen af sidestrømme fra fødevareproduktionen og på, hvordan teknologi kan medvirke til at gøre de grønne produkter mere velsmagende”, siger seniorprojektleder Mari Ann Tørngren, Teknologisk Institut.

Se og smag på nye løsninger

Konferencen afholdes som en såkaldt hybrid konference. Planen er, at deltagerne skal kunne være fysisk til stede på Teknologisk Institut, og udover at høre oplæggene, også kunne se og smage på fremtidens grønne fødevareløsninger.

Fx hvordan man kan oparbejde sidestrømme til højværdiernæring og om nye ingredienser og bæredygtige emballager. Man kan dog også vælge at følge oplæggene online og få præsenteret de nye teknologier og løsninger virtuelt.

Ved konferencen kan man fx få indblik i missionen om et fremtidigt pantsystem til takeawayemballage, der skal imødekomme regeringens klimamål, og transformere forbruget af engangsemballage til en grøn cirkulær økonomi i Danmark. Desuden vil der være rundvisning med demonstrationer på Teknologisk Instituts test- og udviklingsfaciliteter.

Konferencen afholdes på Teknologisk Institut i Taastrup torsdag d. 4. november. Konferencen henvender sig især til fødevarefaglige personer og beslutningstagere i de danske fødevareproducerende virksomheder.

Programmet er stadig under udarbejdelse, og vil løbende blive opdateret på konferencens hjemmeside. Desuden kan man tilmelde sig nyheder om konferencen via nyhedsbrev.

Link til konferencens hjemmeside

Link til tilmelding til nyhedsbrev

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Foto: Teknologisk Institut