På hjemmesiden teknologiskinfrastruktur.dk er der blevet tilføjet flere beskrivelser af de testfaciliteter, som FORCE Technology stiller til rådighed. Her er der i alt blevet tilføjet 10 nye facilitetsbeskrivelser.

Du kan blandt andet læse om Luftlaboratoriet, der består af en omfattende instrumentpark med mobilt udstyr til måling og analyse af gasser, partikelforurening, indeklima og meget mere. Luftlaboratoriet råder også over et laboratorium til kalibrering og kontrol af måleudstyr.

Du kan også læse om Lindoe Component and Structure Testing, der har fokus på fuldskala tests af komponenter og systemer, både mekanisk og i klimakammer. Her er det muligt at teste både offshore udstyr under realistiske forhold, og også en bred vifte af landbaseret udstyr, som fx landbaserede vindmøller.

Med de nye beskrivelser er der nu mulighed for at læse om mere end 130 test- og udviklingsfaciliteter, som virksomheder kan benytte i deres arbejde med innovation.

Du kan læse mere om de mange forskellige testfaciliter, som GTS-institutterne tilbyder, på www.teknologiskinfrastruktur.dk.

 

Foto: FORCE Technology