Det er positivt, at regeringen i sit forslag til en ny finanslov prioriterer den grønne omstilling. Men der er stadig brug for et ekstra fokus på, hvordan vi får omsat forskning til grønne kommercielle succeser i erhvervslivet, mener GTS-foreningen.

I 2020 udgør forskningsreserven 1,9 milliarder kr. Af dem vil regeringen øremærke én mia. kr. til grøn forskning. Regeringen foreslår bl.a., at den grønne mia. fordeles med 630 mio. kr. til Danmarks Innovationsfond og 70 mio. kr. til grønne initiativer i de miljøteknologiske- og grønne udviklings- og demonstrationsprogrammer (MUDP og GUDP).

GTS glæder sig især over de ekstra penge til Innovationsfonden og UDP-programmerne idet fokus her er på at få forskning i anvendelse i erhvervslivet.

”Det er positivt, at regeringen med det nye udspil tager hul på den grønne omstilling. Men uagtet hvilket områder, der satses på, er det helt afgørende at understøtte, at mere forskningsbaseret viden finder vej til erhvervslivet. Det er nemlig virksomhederne, der skal udvikle fremtidens grønne løsninger”, siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen og fortsætter:

”Vi opfordrer derfor til, at partierne i de kommende forhandlinger om forskningsreserven opprioriterer de initiativer, der handler om at få forskning i anvendelse. Her er der brug for at styrke samarbejdet på tværs af universiteter, erhvervsliv og GTS-institutter. Vi får de bedste resultater, når flere går sammen og bidrager med deres spidskompetencer”.

Samlet set fastholder regeringen investeringerne i offentlig forskning på 1 pct. af BNP.

”Det er positivt, at der nu er tale om en bund og ikke et loft. Men de samfundsudfordringer, vi står overfor, kræver massive investeringer i udvikling af nye løsninger. Derfor bør regeringen være endnu mere ambitiøse og finde flere midler til området, så vi på sigt kommer op på 1,5 pct. af BNP”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

Læs mere om finanslovsudspillet her

Foto: Teknologisk Institut