Hvordan arbejder GTS-institutter med teknologiudvikling, og hvilke tilbud har de af relevans for især startups og SMV’er i hele landet? Det var temaet, da forretningsudviklere, projektledere m.fl. fra erhvervshuse og kommuner besøgte GTS. 

Nogle gange kan det være svært at sætte billeder på, hvorfor GTS-institutterne spiller en særlig rolle ift. at understøtte innovation og vækst i danske virksomheder. Derfor åbner GTS-institutterne gerne dørene for bl.a. aktører i innovations-og erhvervsfremmeindsatsen for at give et konkret indtryk af kompetencerne. At det efterlader et stærkt indtryk af disse, kan Stine Mortensen, projektleder i Erhvervshus Sjælland bekræfte:

”Jeg fik set testfaciliteter, jeg ikke kunne have forestillet mig, hvis de blot var blevet genfortalt. Jeg fik hørt, hvordan GTS helt konkret har hjulpet virksomheder – og virksomhedscases siger mere end alverdens oplæg. Vi fik i fællesskab vendt mange gode perspektiver i krydsfeltet agil innovation og vejen til markedet for nye produkter. Samlet har det klædt mig godt på i den dialog, jeg har med virksomheder. Derudover har jeg som projektleder fået fornyet inspiration til, hvorledes vi kan indtænke GTS i vores projektaktiviteter, så vi bedst mulig kan understøtte virksomhedernes innovationsaktiviteter”.

Jon Bjergfelt, Erhvervspartner i Egedal kommune, var også med på turen, og han tog også ny viden med hjem:

”Jeg synes, det var nogle meget spændende indlæg og besøg, det giver mig et langt bedre indblik i, hvordan vi som kommune kan vejlede vores lokale virksomheder omkring de muligheder, der er for at få hjælpe til udviklingen af nye produkter uden at det er nødvendigt at tage til udlandet – der er en verden af muligheder lokalt. Netværksdelen er klart en anden del jeg tager med fra dagen!”.

Turen rundt – hvad oplevede de besøgende

Første stop på turen var DBI, der arbejder med brand, brandforebyggelse og sikring. En stor del af instituttets samarbejde med virksomheder tager udgangspunkt i testfaciliteter til brandtest af produkter og konstruktioner til bl.a. bygninger, skibe og tunneler. Testene bruges bl.a. til godkendelser og certificeringer – men også til udvikling af nye innovative løsninger.
DBI fortalte, at de oplever en stigende interesse for biobaserede og cirkulære byggematerialer. Udfordringen er, at de biologiske råmaterialer, der indgår i biobaserede byggematerialer, er naturligt brandbare. Men brand skal ikke være en showstopper for nye bæredygtige produkter til byggeriet mm. Derfor har DBI i de kommende år fokus på at nedbryde de barrierer, der findes ift. brandsikkerhed, og de indgår i en række projekter med virksomheder om emnet.

Verdensførende viden om vand

Næste stop på turen var DHI, der er verdensførende i viden om vand og miljø. DHI fortalte om, hvordan de arbejder med nogle af de store samfundsudfordringer som bl.a. handler om at sikre adgang til rent vand; beskyttelse af byer mod klimaændringer og om arbejdet med en bæredygtig udvikling af havvind. Det sidste blev konkretiseret igennem et besøg i DHI’s besøghaller, hvor det bl.a. er muligt at teste offshore-konstruktioner i et realistisk miljø.

DHI fortalte også om ”Innovation Lab” en nystartet enhed rettet mod SMV’er. Initiativet skal sikre, at flere SMV får gavn af DHI’s viden og testfaciliteter, og så kan DHI hjælpe med at bane vejen til et globalt marked. DHI indgår også gerne i FOU-projekter med danske SMV, der gerne vil udvikle nye vandløsninger.

Endnu et centralt område for DHI er at hjælpe industrien med at overholde lovgivningen ift. produkter, spildevand og i produktion og arbejdsmiljø. De arbejder med godkendelser af biocidprodukter (fx desinfiktion og træbeskyttelse); med godkendelse af medico-udstyr, og så udfører instituttet risikovurdering af stoffer i vandmiljøet.

”Mini brains”

Bioneer var på gæstevisit hos DHI. Bioneer er specialiseret inden for biotek og arbejder især med de tidlige stadier af medicinudvikling, med cellemodeller og med fremstilling af proteiner. Bioneer fungerer som en udvidet FoU-afdeling for danske SMV’er, der her får adgang til både testfaciliteter og de tilhørende specialistkompetencer. Bioneer fortalte bl.a. hvordan de kan bruge ”Mini Brains” til at teste lægemiddelkandidater inden for bl.a. alzheimers og kræftbehandling.

Restprodukter bliver til nye råstoffer

Sidste stop for dagens besøg var Teknologisk Institut.

Her så deltagerne bl.a. instituttets pilotanlæg til bioraffinering, hvor det er muligt at udvikle og skalere processer, der kan trække værdifulde råstoffer ud af biologiske restprodukter. Det gælder fx proteiner og sukkerstoffer fra tang, roetoppe og mask fra ølproduktion. Råstofferne har mange anvendelsesmuligheder fx til fødevarer, foder, helsekost og kosmetik og så kan det også bruges til konservering af maling.

Center for Træ og Biomaterialer har fokus på at understøtte udviklingen mod et mere bæredygtigt byggeri. Træ og andre biomaterialer vil komme til at spille en større rolle i fremtiden som følge af ønsket om at gøre produkter mere bæredygtige. Derfor ønsker centret at være en ”one-stop-shop” for SMV’er, der skal have nye produkter på markedet. Udover ekspertviden om træ og andre biobaserede materialer og produkter tilbydes en række faciliteter, hvor materialers egenskaber (fx levetid, fugtindhold, styrke og stivhed) kan testes.