Med en stærk dansk tradition inden for karakterisering af faste biobrændsler har FORCE Technology sat solide aftryk i de mange europæiske og internationale standarder på området, med særlig vægt på anvendelighed og tilgængelighed for også mindre virksomheder.

Den gode standard balancerer kvalitet og enkelthed. Det er indlysende, at kvaliteten af standarden skal være så høj, at resultaterne ved at følge standarden er brugbare, korrekte og sammenlignelige ved anvendelse i forskellige laboratorier på europæisk eller internationalt plan. Hvis standarden er unødigt kompliceret eller svær at tolke af andre end specialister, vil den ikke vinde udbredelse, og et værktøj vil være gået tabt.

“Siden det europæiske arbejde med standarder for karakterisering af faste biobrændsler begyndte, har vi arbejdet hårdt for, at standarderne er til at forstå og kan bruges i praksis af de danske laboratorier og mindre virksomheder”, siger Susanne Westborg, der er Specialist i afdelingen for Kemisk Analyse hos FORCE Technology, og som gennem Dansk Standard deltager i arbejdet i den europæiske CEN-komité og den internationale ISO-komité for faste biobrændsler og disses arbejdsgrupper.

Så dansk som muligt

På området for faste biobrændsler har Danmark og FORCE Technology altid haft en fremtrædende position. Danmark var blandt de første, der udviklede metoder på området via store danske projekter. Den ballast kombineret med en energisk aktivitet i de tekniske arbejdsgrupper under CEN og siden under ISO-komitéen har betydet, at de internationale standarder for faste biobrændsler har et markant dansk aftryk.

For de danske virksomheder betyder det en forbedret konkurrenceevne, når internationale standarder svarer til de metoder og principper, som virksomhederne kender og anvender i forvejen.

“Vi forsøger at få så meget fra dansk praksis med ind i de internationale standarder som muligt”, siger Susanne Westborg.

Læs mere her