Innovationsfonden yder med ekstraordinær millionpulje hurtig støtte til forsknings- og innovationsprojekter, der afhjælper skadesvirkningerne af coronavirus (COVID-19) for borgerne, sundhedsvæsenet, virksomheder eller samfundsøkonomien. Den første ansøgningsfrist er allerede i næste uge, og der bliver tale om en kort evalueringsproces.

Danmark står over for store, aktuelle udfordringer på grund af den hastige udbredelse af coronavirus (COVID-19). Desuden forventes det, at epidemien kan ramme Danmark i flere bølger inden for det næste år.

Det er baggrunden for, at Innovationsfonden nu afsætter en ekstraordinær pulje på 50 mio. kr. til finansiering af forsknings- og innovationsløsninger, der reducerer skadevirkningerne af pandemien for befolkningen, sundhedsvæsenet, erhvervslivet og samfundsøkonomien.

“Coronapandemien breder sig hastigt i både Danmark og resten af verden. Derfor er der behov for hurtige forsknings- og innovationsløsninger fra vores dygtige forskere og innovative virksomheder, som kan gavne patienter, sundhedsvæsnet, vores erhvervsliv og samfundsøkonomi som helhed. Derfor opfordrer vi nu alle forskere og virksomheder, der sidder med relevante initiativer til kampen mod corona-pandemien, til at skrive en lynansøgning til Innovationsfonden, så vi hurtigt og smidigt kan få sat gang i de projekter, der kan bidrage”, siger Anne-Marie Levy Rasmussen, direktør for Innovationsfonden.

Der kan fx være tale om sundhedsprojekter, der sikrer bedre diagnosticering, håndtering og/eller behandling af COVID-19-patienter. Det kan også være humanistiske og samfundsvidenskabelige projekter, der kan bidrage med værdifuld viden relateret til fx adfærd, incitamenter, regulering og markedsforhold for at afhjælpe virkningen af COVID-19 i Danmark.

Hurtig bedømmelse

De 50 mio. kr. bliver afsat i et ekstraordinært Grand Solutions-opslag. Der er to snarlige ansøgningsfrister og en kort og hurtig bedømmelsesproces. Det er derfor afgørende, at projekterne kan blive sat i gang med det samme og potentielt kan give væsentlig effekt nationalt eller globalt inden for en kort tidshorisont.

Ansøgningsfrister

3. april 2020 kl. 12:00 og den 14. april 2020 kl. 12:00

Åbner for ansøgninger

I midten af uge 14

Læs mere her