Teknologisk Institut skal dokumentere effekten af de fremtidige investeringer i klimatilpasning, så erfaringerne fra klimatilpasningsprojekter kan komme både politikere og fagfolk til gavn.

I de seneste 10 år er der foretaget store samfundsinvesteringer i klimatilpasning – fx til oversvømmelse på grund af klimaforandringer. Det forventes, at der skal investeres yderligere 100 mia. kr. i de kommende år til at forbedre afvanding, kloakker og andre tekniske løsninger. Indtil nu har effekten af de mange klimatilpasningsprojekter over hele landet samlet set ikke været dokumenteret.

Teknisk dokumentation

Projektet fokuserer på teknisk dokumentation af klimatilpasningsløsninger til håndtering af regnvand og skybrud. Men det forventes, at mange af principperne vil kunne overføres til andre klimatilpasningsområder – som stigende havvand, vandløb og grundvand.

I dag overlades mange nye klimatilpasningsanlæg til normal drift fra første dag – uden at der afsættes midler og ressourcer til at evaluere deres funktion. Den manglende evaluering og dokumentation gælder både de tekniske løsninger såsom håndtering af vandmængder og krav til vandkvalitet. Men også evaluering af løsningens merværdi for området mangler ofte.

”Meget af den dokumentation der i dag indsamles, bliver holdt internt hos producenter, rådgivere, forsyningsselskaber mv. Det betyder, at de erfaringer, der faktisk opsamles ikke nødvendigvis deles og bruges til at optimere både nuværende og kommende løsninger og anlæg optimalt. Projektet skal opbygge nye retningsliner for god teknisk dokumentation, som giver viden om, hvordan og hvor godt klimatilpasningsprodukter og -anlæg fungerer i praksis. Hvordan virker løsningerne på sigt? Hvordan kan de forbedres? Det er helt nødvendigt med denne viden, når vi skal investere i og opskalere forskellige klimatilpasningsløsninger de kommende år,” siger Ulrik Hindsberger.

Skal danne fælles ramme

Forventningen er, at det paradigme, der udvikles, afprøves og tilpasses i projektet, vil blive en fælles ramme for mange klimatilpasningsprojekter i fremtiden. Det vil bl.a. medføre, at man allerede under planlægningen kan sikre, at der bliver opsat det nødvendige udstyr til dokumentation.

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Foto: Colourbox