Et nyt nationalt Center for Forskning i Digitale Teknologier skal udbygge kapaciteten inden for forskning og uddannelse i Danmark. Centeret er en alliance mellem syv danske universiteter og Alexandra Instituttet.

Danmarks Innovationsfond søsætter som hovedsponsor et spændende nyt og bredt funderet partnerskab: DIREC. I løbet af de næste fem år skal centeret udbygge kapaciteten inden for forskning og uddannelse i digitale teknologier ved danske universiteter og medvirke til at tilfredsstille det store behov for højtuddannede it-specialister hos virksomheder og den offentlige sektor.

Imødekommer manglen på it-specialister

Digitale teknologier er den måske stærkeste driver for vækst og velfærd i samfundet og erhvervslivet, og vi har under Covid-19-krisen set digitale teknologier være aldeles afgørende for, at det er lykkedes at holde store dele af samfundet kørende på trods af en stort set total nedlukning. Og digitale teknologier vil være helt centrale, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling. Det er derfor afgørende for danske virksomheder og den offentlige sektor, at Danmark fortsat har adgang til højt kvalificerede it-specialister og viden om digitale teknologier.

Danmark er i front inden for en række ‘klassiske’ it-teknologier, men der er mangel på specialister. Det er derfor nødvendigt med en styrket indsats og dermed sikring af, at Danmark fortsat er i front og ikke mindst i forhold til nye teknologier som f.eks. kunstig intelligens, big data og internet-of things. Folketinget har derfor besluttet, at det er nødvendigt at investere i en kraftig kapacitetsopbygning inden for digitale teknologier, herunder oprettelse af et nationalt center for forskning og uddannelse.

Værdiskabende og tillidsskabende teknologi

Centerets aktiviteter vil ske på baggrund af samfundsmæssige behov, hvor forskning løbende omsættes til værdiskabende løsninger og digital omstilling i erhvervslivet og den offentlige sektor.

Forskningen vil i relevante sammenhænge inddrage etiske og moralske aspekter af den nye teknologiske udvikling og brug af kunstig intelligens og big data i en dansk kontekst, så man sikrer, at borgerne kan have tillid til de nye teknologier.

Konsortiet bag DIREC

DIREC er et unikt samarbejde på tværs af syv universiteter i Danmark, og konsortiet bag DIREC består af de datalogiske institutter på Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Copenhagen Business School, IT-Universitetet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, som alle har forskergrupper, der kan måle sig med de bedste internationalt.

Desuden deltager Alexandra Instituttet A/S, som er ét af Danmarks Godkendte Teknologiske Service Institutter (GTS), der som mission har at omsætte ny it-forskning og teknologi til værdi i form af nye innovative produkter og services hos danske virksomheder og den offentlige sektor.

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Foto: Alexandra Instituttet