DHI er med til at sikre, at flere hundrede kemiske stoffer i kemikalier, der anvendes i forbindelse med metrobyggeriet i København, ikke vil skade grundvand eller jordmiljø.

Siden 2011 har DHI undersøgt over 200 forskellige kemiske stoffer, der indgår i de kemiske produkter, der er brugt ved anlæg af Københavns Metro og den netop indviede Cityring. Arbejdet med at vurdere kemikalier fortsætter med den kommende linje til Nordhavn, der indvies i 2020, og videreførelsen til Sydhavn, der åbner i 2024.

De undersøgte kemikalier optræder i mange forskellige kemiske produkter. De omfatter blandt andet fugemasser, cementprodukter til støbning af tunnelvægge, skum og tætningsmidler anvendt ved tunnelboring og kemikalier til vandrensning af grundvand, der er pumpet op under anlægsarbejdet. Undersøgelserne omfatter også den jord, der graves op. Denne jord kaldes muck og er anvendt som indbygningsmateriale ved Nordhavnen.

Har opbygget stort erfaringsgrundlag

Med opgaven har DHI opbygget et meget stort erfaringsgrundlag, der vil kunne anvendes ved etablering af andre metrolinjer og anlægsprojekter.

Ved anlæg af det første metrobyggeri og Cityringen blev opgaven udført for hovedentreprenøren Copenhagen Metro Team (CMT). Ved den kommende udvidelse mellem Nordhavn og Sydhavn udføres opgaven for de forskellige kemikalieleverandører, da entreprenøren har krævet, at de mange leverandører selv skal sørge for at indhente vurderinger. Godkendelsen gives af de kommuner, hvor metrobyggeriet finder sted.

Læs hele artiklen her

 

Foto: © Shutterstock