Hvis du vil vide mere om innovation, forskning og udvikling i vandsektoren, bør du tilmelde dig DHI’s nye F&U-webinar-serie – Diving into water innovations. Her giver fire gratis webinarer dig viden om potentialer og opmærksomhedspunkter i dit arbejde i vandsektoren.

DHI’s eksperter brænder for forskning med positiv indvirkning på udviklingen inden for vandsektoren og bæredygtighed. Som GTS-institut er F&U en grundsten i DHI’s arbejde og udviklingen af løsninger til den danske og globale vandsektor. I den nye webinarserie vil eksperterne dele noget af deres seneste F&U-arbejde med dig i håb om at inspirere dig i dit arbejde inden for vandsektoren.

Fire webinarer

  • Introduction to DHI’s Global Hydrological Model: DHI starter webinar-serien med en introduktion til DHI’s Global Hydrological Model den 24. oktober. Modellen er udviklet for at hjælpe med at tackle udfordringer som oversvømmelser og adgang til tilstrækkelige vandressourcer. På dagen får du et dybere indblik i modellens potentialer og overvejelserne bag.
  • Digital Twins – current implementations and future perspectives: Det andet F&U-webinar i serien omhandler digitale tvillinger og sætter fokus på modellen TwinPlant. TwinPlant fra DHI kombinerer sensordata i realtid med simuleringsmodeller og viser en detaljeret virtuel kopi af det fysiske spildevansrensningsanlæg. Opnå kendskab til modellen på webinaret d. 2. november.
  • Combining data assimilation and machine learning to improve hydraulic forecasting in a tidal estuary: Det tredje webinar afholdes d. 14. november, og sigter mod at give indsigt i sammenkoblingen af fysikbaserede numeriske modeller med maskinlæring for at forbedre nøjagtigheden af hydrauliske prognoser. Med afsæt i en case, kan deltagere ved webinaret bliver klogere på, hvordan størrelsen og antallet af fejl i prognoser reduceres.
  • Ecosystem based management analysis framework to assess the biodiversity of an ecosystem: Webinar-serien rundes af med et webinar, der giver dig perspektiver på, hvordan forudsigende modellering kan anvendes til at opnå indsigt i de rumlige og tidsmæssige ændringer i biodiversitet forårsaget af miljøeffekter af menneskelige aktiviteter. Webinaret afholdes d. 8. december.

De fire webinarer vil alle foregå på engelsk. Du kan læse mere og tilmelde dig det enkelte webinar i ovenstående links.

Foto: DHI