Nyt notat fra DFiR peger på, at der mangler forskningsinfrastruktur og faciliteter til at teste, udvikle og i sidste ende implementere grøn viden og teknologi. GTS glæder sig over, at DFiR tager diskussionen op. 

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske råd (DFiR) har gennemført en række samtaler med nøgleaktører i den grønne omstilling om, hvad det kræver at levere på klimalovens mål inden 2030 og 2050.

Samtalerne peger på, at en central faktor for en succesfuld grøn omstilling er adgang til faciliteter og tilhørende specialistkompetencer, hvor virksomheder kan teste, udvikle og implementere de nye grønne løsninger. Faciliteterne skal dække hele værdikæden fra den forskningsnære udvikling til den egentlige implementering.

I dag er der kun et lille bevillingsmæssigt fokus på sådanne faciliteter, slår notatet fast. Det er en udfordring, fordi der dermed er risiko for, at vi kommer til at mangle relevante faciliteter i Danmark.

Både udbydere og brugere peger desuden på, at der mangler rammer for, hvordan faciliteter kan udnyttes bredt og drives af kvalificerede medarbejdere. I notatet peges der derfor på vigtigheden af et styrket samarbejde på tværs af offentlige og private aktører – herunder mellem GTS-institutter og universiteter.

”Manglen på faciliteter til test og implementering af grønne løsninger, må ikke være en flaskehals ift. grøn teknologiudvikling. Derfor er det nødvendigt med et styrket fokus på testfaciliteter – og på, hvordan vi i fællesskab gør det hurtigere og nemmere for virksomheder at anvende dem. Derfor glæder det os, at DFiR tager emnet op. I GTS ser vi frem til at deltage i den videre diskussion af, hvordan vi kommer i mål med at gøre Danmark til et unikt testland i den grønne omstilling”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Brug erfaringer fra vindområdet

DFiR foreslår at bruge erfaringerne fra vindområdet, hvor Danmark har en førerposition. Her findes forskellige samarbejder omkring testfaciliteter – og der er opbygget et økosystem af faciliteter langs hele værdikæden fra udvikling til implementering. DFiR anbefaler derfor, at erfaringerne herfra bliver brugt, når arbejdet med at etablere test- og infrastrukturfaciliteter inden for de fire missioner sættes i gang.

Diskussionen om, hvordan vi bedste kommer i mål med den grønne omstilling er på dagsordenen, når årets DFiR konference finder sted d. 25. november 2021.

Du kan hente notatet her

Foto: Teknologisk Institut