af Mette Frølich, kommunikationsassistent hos GTS-foreningen.

Arlas karakteristiske grønne mælkekasser er nu også blevet grønne på indholdet. I et udviklingssamarbejde mellem Arla, FORCE Technology, Aage Vestergaard Larsen og Ikadan blev genanvendt plast brugt som erstatning for ”ny” plast i produktionen af de grønne mælkekasser og efter blot et år har samarbejdet ført til imponerende resultater.

Et møde i ”Produktion i Danmark” og en efterfølgende snak med FORCE Technology, fik Arla til at se muligheden i at bruge FORCE Technology i deres grønne omstilling. En grøn omstilling hvor Arla har et mål om at reducere deres CO2 udledning med 25% fra 2005 til 2020 og at bruge 100% genanvendt emballage i 2020. Derfor indgik de et emballagesamarbejde med FORCE Technology med fokus på de grønne mælkekasser.

Mælkekasser skal være robuste

Målet for samarbejdet var at undersøge mulighederne for at bruge genanvendt plast i produktionen af nye mælkekasser. Mælkekasserne er designet til at kunne recirkuleres i mange år, men mange forsvinder ud af systemet. Derfor producerer Arla hvert år ca. 350.000 nye kasser. Selv om kasserne primært bruges til transport af mælk, anvendes de til mange andre ting og kan have været udsat for ganske stor belastning, når de vender tilbage i cirkulationssystemet. Det var derfor et krav, at kasser i genanvendt plast fortsat skulle være både holdbare og robuste, da det er ganske ressourcekrævende at udsortere ødelagte kasser, når de kommer retur.

1 år og 8000 grønne mælkekasser senere

Arla og FORCE Technology teamede op med to danske SMV’er: producenten Ikadan og råvareleverandøren Aage Vestergaard Larsen. Ved projektets start, var ambitionen at kunne introducere 25 % genanvendt plast i mælkekasserne. Dog viste resultaterne, at parterne sagtens kunne sigte højere og det gjorde de. Efter blot et år, lykkedes det dem at få udviklet en egnet råvare i samme karakteristiske grønne farve, der indeholder en langt større procentdel genanvendt plast. Selvom udviklingssamarbejdet endnu ikke er afsluttet, så skal de første 8000 mælkekasser produceret i regenerat plast nu cirkuleres i Arlas daglige drift.

FORCE Technology var med hele vejen

Trine Erdal, projekansvarlig fra FORCE Technology, roser alle parterne i samarbejdet:

– Det har været en rigtig god proces, hvor alle parter har været dedikerede og har bidraget med deres respektive kompetencer. Ud over projektledelse har vores opgave som GTS-institut været at understøtte processen undervejs, med det vi er gode til: at kombinere test og prøvning med teknisk baseret rådgivning. Netop det at understøtte virksomheder i deres udvikling af nye teknologier, produkter og løsninger er en væsentlig GTS opgave.

Ping-pong mellem fagfolk

Aage Vestergaard Larsens administrerende direktør Franz Cuculiza har også været glad for samarbejdet og især for FORCE Technology:

– Den ping-pong som vores teknikere har haft med FORCE Technologys teknikere har nok været noget af det bedste ved projektet. Det har betydet meget for forløbet, at fagfolk har kunne udveksle viden og erfaring. Jeg tror ikke, at vi havde opnået sådan et hurtigt og flot resultat uden FORCE Technologys ekspertise. De havde nemlig kapaciteten til at opstille flere scenarier og det fremmede forløbet.

Stort uudnyttet potentiale

Før samarbejdet var Aage Vestergaard Larsen ikke klar over, at FORCE Technology også arbejdede med plast, men som Franz Cuculiza siger:

– Det har vist sig at være et rigtig givende plastsamarbejde. Jeg mener, at det er bedst at have et GTS-institut som FORCE Technology som koordinator på sådan et projekt. De er en kompetent og ikke mindst uvildig partner, som giver hele projektet en blåstempling i forhold til kvalitet, siger han og fortsætter: – Vi er allerede i fuld gang med et nyt projekt sammen med FORCE Technology. Dette samarbejde har åbnet vores øjne op for, at man også skal kunne sælge viden og ikke blot et produkt. I et bredere perspektiv så har projektet virkelig vist, hvilket stort uudnyttet potentiale, der er i Danmark. Vi kan genanvende meget mere plast end vi gør lige nu, men for at kunne realisere potentialet, så tror jeg, at der er brug for et landspolitisk tiltag.

En virksomheds affald er en anden virksomhed ressource

De grønne mælkekasser er et godt eksempel på det, som mange kalder for cirkulær eller ressourceeffektiv økonomi. Det er et ressourcesamarbejde, hvor en virksomheds affald – i dette tilfælde plastaffald – bliver til en anden virksomheds ressource. Aage Vestergaard Larsen køber plastaffald fra bl.a. detailhandlen og bygge – og anlægsindustrien, som ellers ville været endt i containeren. Plasten bliver vasket og sorteret, så Ikadan kan bruge den til at producere mælkekasserne for Arla.

Produktion i Danmark

”Produktion i Danmark” er et initiativ som skal styrke danske produktionsvirksomheders beskæftigelse, produktivitet og konkurrenceevne. Projektet er støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation. Læs mere.