Ved brandtest af vægge med trælameller, har teststandarden i mange år været mangelfuld, og det har gjort lamellerne umulige at klassificere. Nu har et årelangt arbejde fra DBI gjort teststandarden mere retvisende og klassifikation mulig.

Teststandard misvisende for vægge med trælameller

Når en vægbeklædning som f.eks. trælameller skal brandtestes, foregår det ved, at man sætter to vægge med beklædningen op i en hjørneopstilling og herefter lader en gasbrænder brænde 20 minutter i hjørnet. Testen simulerer ild i en papirkurv i hjørnet og bruges til at klassificere byggematerialet, alt efter hvor meget og hvor hurtigt branden spreder sig, samt hvor meget røg og hvor mange brændende dråber, branden udvikler.

Denne test med navnet SBI (Single Burning Item) er en europæisk standard og er integreret i hele EN-norm-systemet. Men civilingeniør i DBI’s brandtestafdeling Martin Pauner har gjort opmærksom på en svaghed i standarden, som betyder, at producenter af f.eks. trælameller har mulighed for at få deres produkt godkendt til en bedre brandklasse, end vægbeklædningen egentlig hører til i.

Svagheden ligger i, at SBI-testen tager udgangspunkt i, at hjørnet er det værste sted, en brand kan opstå, da den vil påvirke to flader i stedet for kun en flade midt på væggen. Dette er dog ikke nødvendigvis sandt for produkter som trælameller, der ikke udgør en flade i ét plan.

I følge Martin Pauner, medfører dette også en urealistisk klassifikation:

“Forestil dig, at træproducenten i monteringsvejledningen angiver, at trælamellerne skal sættes op i f.eks. 30 centimeters afstand til hjørnet af væggen. Så vil der gå rigtigt lang tid, før varmen fra gasbrænderen i SBI-testen får fat i lamellerne, men det giver et misvisende billede, for en rigtig brand kan jo opstå alle steder langs lamelvæggen – ikke kun i hjørnet”, forklarer han.

Nye anvisninger skal styrke teststandarden

Martin Pauner har sammen med internationale samarbejdspartnere arbejdet på et ’position paper’, der giver en mere detaljeret vejledning. Paperet tager stilling til, hvordan lineære produkter som f.eks. trælameller skal monteres, så SBI-testen giver et retvisende resultat.

I følge DBI kan en SBI-test af trælameller, hvor anvisningerne i den nye position paper ikke følges, give et misvisende resultat af trælamellernes brandtekniske egenskaber.

“Det kan have alvorlige konsekvenser, hvis en vægbeklædning efter en SBI-test ender med en klassifikation, som er bedre end den, produktet med anvisningerne i position paperet ville have fået. Det er vigtigt, at vi kan stole på resultaterne af den slags test”, siger Martin Pauner.

“Nu har vi så en metode til at brandteste trælameller i fuldtræ i hjørner, både de ’3-sidede’, der er monteret direkte på bagvæggen, og de ’4-sidede’, der sidder ud fra væggen på en support. Og i øvrigt også både for lameller, der er opsat lodret og vandret”, siger Martin Pauner.

Du kan læse mere om de specifikke teststandarder her

Foto: DBI