Det er lykkedes DBI at udvikle en troværdig metode til at dokumentere store stålskydedøres brandegenskaber baseret på test i almindelig skala. Dermed bliver det muligt for producenter at opnå dokumentation for større eller speciallavede døre til den maritime sektor med en almindelig test.

Nogle døre er så store, at der ikke findes faciliteter, der kan brandteste hele døren. Og hvad gør man så?

De seneste år har det ikke været nødvendigt at teste alle størrelser af en dør for at få dem godkendt til brug på det maritime område. Ifølge IMO (International Maritime Organization) er det muligt at få godkendt større døre ved at ekstrapolere – dvs. på baggrund af data fra en test at beregne eller modellere, hvordan større udgaver af døren vil klare sig i en brandtest. Hvis man kan beregne og konkludere, at døren lever op til de ydeevnekriterier, kan døren dermed godkendes.

Hidtil har der dog ikke eksisteret nogen troværdig metode for, hvordan man gør det – men takket være post.doc-projektet ’Large Fire Doors’ hos DBI er det nu muligt. I projektet har DBI udviklet en metode til at ekstrapolere data for stålskydedøre til skibe.

Troværdig og tilfredsstillende metode

Det er en nyhed af de større.

“Det er den første systematiske tilgang til at beregne og ekstrapolere på baggrund af en enkelt test. Ingen andre har dokumenteret, at de kan det”, siger Dan Lauridsen, der er Lead Technical Consultant i Advanced Services hos DBI og vejleder for projektet, hvor Ph.D. Ilias Thanasoulas har været ansvarlig for udvikling af beregnings- og dokumentationsgrundlaget.

“Projektet har stået på i halvandet år, hvor vi har testet små og store døre, indsamlet data og udviklet beregninger for at undersøge, om vi kunne forudsige resultatet af en test af en større dør. Spørgsmålet har været, om vi kunne gøre det med en troværdig metode og på et tilfredsstillende niveau, for beregning er et taknemmeligt værktøj, som risikerer at være misvisende”, siger Dan Lauridsen.

Metoden tager højde for både temperatur og deformation af materialet under varmepåvirkning ved en opskalering af døren. Den mekaniske modellering er udviklet i projektet, mens viden om termisk modellering stammer fra DBI’s tidligere FIRETOOLS-projekt.

Mange perspektiver til søs – og til lands

DBI er således nu i stand til at dokumentere brandegenskaberne for en række opskalerede stålskydedøre i forskellige størrelser, hvilket derfor tilbydes som en service til producenter. De gode projektresultater betyder desuden, at DBI ser på hvilke andre maritime dele eller konstruktioner, som modellering og ekstrapolering kan anvendes på.

“Kravene fra myndighederne understøtter den service, vi har udviklet. Men ekstrapolering og modellering vil kunne anvendes på mange andre områder – enten til at opnå godkendelse eller som værktøj i produktudviklingen. Det har også et interessant potentiale for anvendelse i byggeriet”, siger Dan Lauridsen.

Læs hele artiklen på DBI’s hjemmeside

Foto: DBI