Nyt projekt ved navn ’Samarbejdende Cybersikkerhed’ skal udvikle en ny løsning, der skal styrke danske vandværker og andre SMV’ers modstand og beredskab mod cyberangreb.

Cyberangreb kan koste danske SMV’er millioner af kroner og føre til tabte ordrer og forringet konkurrenceevne. Danske vandværker er nogle af de SMV’er, der bl.a. er sårbare over for cyberangreb.

Siden danske vandværker ikke er omfattet af NIS-direktivet, som er EU’s direktiv for sikkerhed i net- og informationssystemer, skal vandværkerne imidlertid selv besidde de kompetencer og ressourcer, der skal til for at beskytte sig tilstrækkeligt mod cyberangreb.

Brancheforeningen Danske Vandværker er derfor nu gået sammen med DBI og de to ekspertvirksomheder inden for bl.a. cyber og avanceret dataanalyse, Derant og Halfspace, i projektet ’Samarbejdende Cybersikkerhed’. Projektet skal udvikle en samlet løsning, der skal sikre danske vandværker og andre SMV’er mod cyberangreb. Industriens Fond har sponsoreret 8 mio. kr. til projektet, som løber fra 2020 og to år frem.

Teknik, uddannelse og vidensdeling

Projektet kommer til at gå på flere ben. I løsningen indgår nemlig både en teknisk del, uddannelse og vidensdeling.

Brugerne modtager automatisk cyber-updates og advarsler, hvis der er tegn på cyberangreb, ligesom de som supplement også gennemgår cybersikkerhedstræning.

Undervejs i projektet inddrages brugerne løbende, så løsningen tager udgangspunkt i deres aktuelle sikkerhedsniveau, specifikke behov, og hvordan de bedst sikrer sig mod cyberangreb i fremtiden.

Løsningen kan anvendes af alle brancheorganisationer og SMV’er, der ønsker at sikre sig mod de cyberrisici, som moderne teknologi åbner op for.

Du kan læse den fulde artikel på DBI’s hjemmeside her