GTS-institut udvalgt af European Space Agency til at tage første skridt i udviklingen af et såkaldt smart skin til robotarme. Visionen er at bane vejen for flere robotter i rummet.

I fremtidens rumfart vil robotter spille en stadig større rolle, da det både er billigere og med mindre risiko, end når man sender mennesker i rummet. Det kræver dog, at robotterne er sikre at arbejde sammen med, og at de – ligesom astronauterne – bliver beskyttet mod rummets særdeles barske forhold.

Skal være sikker og modstandsdygtig

I den forbindelse skal nyt beskyttende beklædning til, for at robotterne kan modstå stråling, tryk og voldsomme temperatursvingninger.

European Space Agency (ESA) har derfor nu udpeget Teknologisk Institut til at begynde udviklingen og afprøvningen af en beskyttende beklædning til robotarme, så man på sigt vil kunne accelerere udforskningen af rummet ved brug af robotter.

“Vi vil designe og teste et smart skin, der vil gøre robotter mere velegnede til den fremtidige rumudforskning. Det indebærer test af avancerede overfladesensorer og alarmpaneler, der kan gøre robotterne i stand til at detektere og undgå potentielle sammenstød med omgivelserne. Det vil gøre dem til robuste og sikre hjælpere for astronauter i rummet”, siger seniorkonsulent Christian Dalsgaard fra Teknologisk Institut.

Nye fremstillingsprocesser til rumudstyr

Afstanden fra eksempelvis Jorden til Mars er 57 millioner kilometer, og transport imellem de to planeter vil typisk tage syv måneder. Det er derfor afgørende, at robotterne er beskyttet og heller ikke forårsager skader på andet udstyr, da det er særdeles tidskrævende, dyrt og i mange tilfælde umuligt at fragte nyt udstyr ud på en mission.

Det kommende, specialdesignede smart skin til robotter skal yde denne beskyttelse – blandt andet ved brug af bløde materialer, der kan 3D-printes, og elektronik, der er trykt på et tekstil, som følger robotarmens bevægelser.

“Vi skal undersøge materialer, som kan beskytte mod støv, stråling og store temperaturskift. Og gennem udnyttelse af moderne 3D-print og trykt elektronik kommer vi også til at introducere nye fremstillingsprocesser til rumudstyr”, siger Christian Dalsgaard.

Med udviklingen af det nye smart skin, håber man at kunne rykke grænserne for brugen af robotter i udforskningen af rummet.

Første del af udviklingsprojektet forventes færdigt i marts 2024.

Læs mere om projektet her.